Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Románia
Irányítószám: 400101
Város: Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Utca, házszám: Nyomda u. 12/1. sz.
E-mail: ega_office@yahoo.com; egakonyvtar@gmail.com
Honlap: http://www.ega.ro/

Tevékenységek

Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány 1999-ben jött létre a történeti, művészettörténeti, településtörténeti tudományos és kutatási tevékenységek támogatására, a műemléki és muzeális értékek kutatásának és megóvásának, valamint a művészettörténet oktatás segítésére.

Vissza a műhelyek listájához