Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Massachusettsi Magyar Egyesület, Bostoni Tudósklub

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Massachusettsi Magyar Egyesület, Bostoni Tudósklub
Megnevezés‌ angolul: Hungarian Society of Massachusetts, Northeastern University Barabási lab (Boston)

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Amerikai Egyesült Államok
Irányítószám: 02478
Város: Belmont (Belmont)
Utca, házszám: Belmont P.O. Box 61
E-mail: posta@bostonhungarians.org
Honlap: https://bostonhungarians.org/

Tevékenységek

A Massachusettsi Magyar Egyesület a magyar származású valamint a magyarság iránt érdeklődő természetes és jogi személyek, politikai és felekezeti hozzátartozástól független közössége, akik tehetségüknek, lehetőségüknek és érdeklődésüknek megfelelően támogatják az Egyesületet és részt vesznek annak tevékenységében.

Vissza a műhelyek listájához