Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet
Országa nyelvén: Українсько-угорський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Ukrajna
Irányítószám: 88000
Város: Ungvár (Ужгород )
Utca, házszám: Unyiverszitetszkaja u. 14./518-519.
E-mail: magyarkar.une@gmail.com
Honlap: https://kmmi.org.ua/oktatasi-intezmenyek/egyetemek

Tevékenységek

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 1963 óta folyik magyar nyelv- és irodalom-szakos tanárok képzése a Magyar Filológiai Tanszéken. 2005. április 13-án a XII. Ukrán-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak megfelelően létrejött az egyetemen a magyar történelem és európai integrációs tanszék is.Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (2018. március 1-ig Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar) 2008 szeptemberében nyílt meg három tanszékkel:

Vissza a műhelyek listájához