Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Szerbia
Város: Szabadka (Subotica)
E-mail: uneco84@gmail.com; palusekerik@yahoo.com
Honlap: http://www.vmdok.org.rs/

Vissza a műhelyek listájához