Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Impulzus Társulás

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Impulzus Társulás

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Szlovákia
Irányítószám: 94501
Város: Komárom (SK) (Komárno )
Utca, házszám: Cím: Dob u. 4/14
E-mail: impulzustarsulas@gmail.com
Honlap: https://www.impulzus.sk

Az‌ intézmény‌ vezetője


Tevékenységek

A 2018-ban megalakult Impulzus Társulás célja a Kárpát-medencében élő kutatók összefogása, valamint a kisebbségi (társadalomtudományos) témákra fókuszáló kutatóhálózat megújítása. Különös tekintettel foglalkozunk a szlovákiai magyar fiatal értelmiség megszervezésével. Elsődleges feladatunknak tartjuk az ifjúság beintegrálását a magyar tudományos életbe, amely a kisebbségi intézményi háttér hiányainak következtében komoly kihívást jelent az egyes régiókban. Aktív együttműködést ápolunk a TéKával (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása), amelynek célja a szlovákiai magyar fiatal doktoranduszok és doktorjelöltek összefogása. A kárpát-medencei doktorandusz szervezetekkel szintén szoros kapcsolatot tartunk fenn. Ezenkívül a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Titkárságával és a Romániai Nemzeti Kisebbségek Tudományos Intézetével is együttműködünk.

Vissza a műhelyek listájához