Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Partiumi Területi Kutatások Intézete

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Partiumi Területi Kutatások Intézete

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Románia
Irányítószám: 410209
Város: Nagyvárad (Oradea)
Utca, házszám: Strada Primăriei 36
Honlap: http://ptki.partium.ro/hu/

Vissza a műhelyek listájához