Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet
Országa nyelvén: Institutul de Științe ale Comunicării și Mass-mediei
Megnevezés‌ angolul: Communication and Media Research Institute

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Románia
Irányítószám: 400009
Város: Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Utca, házszám: Strada Napoca 16
E-mail: kmki.kolozsvar@gmail.com
Honlap: https://medok.ro/hu

Vissza a műhelyek listájához