Az MTK EB több felmérést készített a Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyekről. Ennek fő tanulsága az volt, hogy szükség van a határon túli magyar tudományos műhelyek folyamatos támogatására, egységes Kárpát-medencei oktatás- és tudománypolitika kidolgozására, az intézményi kutatómunka stabil feltételeinek megteremtésére. Az Akadémia a műhelytámogatást 2005-ben vette fel a Domus rendszerbe, intézményi pályázatok benyújtására az itt szereplő műhelyek jogosultak. A műhelyek listájára való jelentkezés alapja tudományos tevékenység végzése, a felvételről az MTK EB dönt. Az EB támogatja a több ország magyar kutatóit összefogó Kárpát-medencei kutatóhálózatok létrejöttét.

A lekérdezés folyamatban...
loading...

Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek

Calvin J. Teológiai Akadémia

Az‌ intézmény‌ megnevezése

Megnevezés‌ magyarul: Calvin J. Teológiai Akadémia
Országa nyelvén: Teologický inštitút J. Calvina

Az‌ intézmény‌ címe

Ország: Szlovákia
Irányítószám: 945 01
Város: Komárom (SK) (Komárno )
Utca, házszám: Jókaiho 36
Honlap: https://www.facebook.com/cjta.komarom/

Vissza a műhelyek listájához