Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Visegrády Antal

Visegrády Antal

MTA doktora 1999

Szakterület Állam- és jogelmélet
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás továbbképzési és nemzetközi kapcsolati dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási téma

 • Angolszász politika és jog
 • Európajog és jogelmélet
 • Posztmodern jogbölcselet

Publikációk Visegrády Antal publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Állam- és Jogtudományi Bizottság
 • Pécsi Területi Bizottság
 • IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 • Jogdogmatikai Munkabizottság (elnök, szavazati jogú tag)

Elérhetőségek

 • Pécsi Tudományegyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar
  Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
  7622 Pécs, Dohány utca 1-3.
  Magyarország
  Tel.: +36 72 501599
  Fax: +36 72 501599 / 3237
  Email: visegrady.antal@ajk.pte.hu

Keresés az adatbázisban

vissza