Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Szabadfalvi József

Szabadfalvi József

MTA doktora 2016

az állam- és jogtudomány kandidátusa 1993

Szakterület Állam- és jogelmélet
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás egyetemi tanár

Kutatási téma

 • Angolszász jogi gondolkodás
 • Jogállamfelfogások
 • Magyar jogbölcseleti gondolkodás története
 • Magyar jogi nyelv kialakulása
 • Történeti jogelmélet

Publikációk Szabadfalvi József publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Állam- és Jogtudományi Bizottság (alelnök, szavazati jogú tag)
 • Debreceni Területi Bizottság
 • Jogi Munkabizottság (tag)
 • Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottság (szavazati jogú tag, tag)
 • Magyar Tudományos Akadémia

Szerkesztői tevékenységek

 • „Állam- és Jogtudomány” (MTA Jogtudományi Intézet folyóirata) – szerkesztő-bizottság tagja
 • Társadalmi Együttélés (társadalomtudományi e-folyóirat) szerkesztőbizottság tagja
 • AGORA International Journal of Juridical Sciences (Románia) szerkesztőbi-zottság tagja
 • Gondolat Kiadó és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar „Dignitas Iuris – Debreceni Iskola” könyvsorozatának sorozatszerkesztője
 • Miskolci Jogi Szemle Szerkesztőbizottsága Tanácsadó Testületének tagja
 • Miskolci Egyetem Közlemények Egyetem Jogi Kari Közlemények Szerkesztő Bizottságának elnöke
 • A miskolci Bíbor Kiadó és a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék „Prudentia Iuris” könyvsorozatának sorozatszerkesztője
 • Dimenziók (Felső-magyarországi Szemle) c. folyóirat szerkesztője

Díjak

 • Moór Gyula-Díj: 2017
 • Pro Universitate Debreceniensis (Debreceni Egyetem): 2016

Adományozott címek

 • Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány professzora: 2023

Elérhetőségek

 • Debreceni Egyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar
  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
  4028 Debrecen, Kassai út 26.
  Magyarország
  Tel.: +36 52 512700 / 77102
  Email: szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu

Keresés az adatbázisban

vissza