Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Pálné Kovács Ilona

Pálné Kovács Ilona

Született 1954.06.11.

rendes tag 2019

levelező tag 2013

MTA doktora 2000

a politikatudomány kandidátusa 1988

Szakterület regionális tudományok, közigazgatási jog, politikatudomány
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás kutató professzor, egyetemi tanár, Multidiszciplináris Doktoriskola politikatudományi programvezető

Kutatási téma

 • A regionalizmus folyamata Magyarországon és Európában
 • Európanizáció
 • Helyi-területi önkormányzatok és igazgatási szervek működése
 • Területfejlesztés irányítási rendszere

Publikációk Pálné Kovács Ilona publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (állandó meghívott)
 • Jelölőbizottság (szavazati jogú tag)
 • Állam- és Jogtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Közgyűlés
 • Politikatudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Regionális Tudományok Bizottsága (szavazati jogú tag)
 • Pécsi Területi Bizottság
 • IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 • Politológiai Munkabizottság
 • TÉB Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság (elnök, szavazati jogú tag)
 • Tér- és Településtudományi Munkabizottság
 • Helyi Obszervatórium Tanácsadó Testülete
 • MAB Társadalomtudományi Bizottság
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Szociológiai és politikatudományi szakbizottság
 • Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottsága
 • Magyar Politikatudományi Társaság (elnökségi tag)
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • NKE Önkormányzati Kutatóintézet Tudományos Tanács (tag)
 • OTKA Társadalom és Bölcsészettudományi Kollégium
 • Pécsi Területi Bizottság Politikatudományi Munkabizottság
 • Politikatudományi Szemle (szerkesztőbizottsági tag)
 • Regional Studies Association
 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (szakértő)
 • Carta Económica Regonal (szerkesztőbizottsági tag)
 • Comitatus (szerkesztőbizottsági tag)
 • European Association of Researches on Federalism
 • International Geographical Union Commission on Geography and Administration (Board Member)
 • Új Magyar Közigazgatás (szerkesztőbizottsági tag)
 • European Journal of Spatial Development (tag)
 • Region: Economics and Sociology (tag)
 • Revue d'Études Comparatives (tag)
 • Tér és Társadalom (szerkesztőbizottsági tag)

Szerkesztői tevékenységek

 • Revue d’études comparatives Est-Ouest
 • European Journal of Spatial Development

Díjak

 • Bibó István-díj (Magyar Politikatudományi Társaság és a Bibó István Alapítvány): 2011
 • Kolnai Aurél díj: 2009
 • Deák Ferenc kutatási díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány): 2008
 • Pro Régió díj: 2007
 • Pro Civitate Kitüntetés (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata): 2004
 • Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége): 2002
 • Tudományos Díj (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata): 2000
 • Széchenyi professzori ösztöndíj: 1997 - 2001
 • Comitatus folyóirat 10 éves nívódíja (Comitatus folyóirat): 1993 - 2003
 • Akadémia Ifjúsági Díj: 1982

Székfoglalók

 • Decentralizáció és jó kormányzás (2013. 10. 15)

Elérhetőségek

 • Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
  Regionális Kutatások Intézete
  Dunántúli Tudományos Osztály
  7621 Pécs, Papnövelde utca 22.
  Magyarország
  Tel.: +36 72 523803
  Fax: +36 72 523822
  Email: palne.kovacs.ilona@krtk.hu
  E-mail: palne@dti.rkk.hu
  Honlap: www.rkk.hu
 • Pécsi Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Társadalmi Kapcsolatok Intézete
  Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
  Magyarország

Keresés az adatbázisban

vissza