Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Gere Tibor

Gere Tibor

Elhunyt ismeretlen, 2015.03.08.

a mezőgazdasági tudomány doktora 1988

Szakterület Állatgenetika, állattenyésztés, természetgyógyászat
Agrártudományok Osztálya

Kutatási téma

 • A génsebészet alkalmazásának lehetőségei az állattenyésztésben
 • A borjak ön- és egymás szopásának okai és következményei
 • A borjak szopáskori viselkedése
 • A genotípus x környezet interakció alkalmazásának lehetőségei a szarvasmarhatenyésztésben
 • A hazai holstei-fríz állomány genealógiai szerkezetének vizsgálata
 • A heterózis hatás vizsgálata a magyartarkax holstein-fríz keresztezés során
 • A hizóbikák vágóértékét befolyásoló tényezők vizsgálata
 • A holstein-fríz keresztezés hatása a magyartarka üszők néhány testméretének relatív növekedésére
 • A klimatikus környezet hatása a borjak néhány élettani paraméterére
 • A küllemi bírálati eredmények összefüggése a tejtermelssel fajtatiszta import holstein -fríz álományokban
 • A különböző élősúlyú tehenek gázcseréje
 • A különböző élősulyú tehenek gáz-és energiaforgalma
 • A különböző genotipusú szarvasmarha növendék hízóbikáinak optimális vágási testtömege
 • A különböző genotipusú tehenek viselkedése azonos tartástechnológiai környezetben
 • A különböző tipusú szarvasmarhák egyedfejlődési sajátosságainak vizsgálata
 • A legelőre alapozott marhahizlalás technológiája
 • A magyartarka fajta keresztezése holstei-fríz fajtával
 • A magyartarka fajta keresztezése kosztrómai bikákkal
 • A magyartarka holstei-friz keresztezésből származó különböző genotipusú hizóbikák vágóértéke
 • A magyartarka holstei-fríz tehenek fejhetőségének alakulása eltérő genotipusok esetében
 • A magyartarka holstein fríz tehenek alkattipusának alakulása különböző generációkban
 • A magyartarka holstein fríz tehenek tejtermelésének és a tej összetételének vizsgálata
 • A magyartarka kereszetzése piemont fajtával
 • A magyartarka x holstein-frízkeresztezésű állomány termelésének és fontosabb értékmérő tulajdonságainak prognózisa
 • A magyartarka, a holstein-fríz és az F1 nemzedék zsírdeponálásának összehasonlító vizsgálata.
 • A mahgyartarka holstein friz és fajtatiszta holstein- fríz tehenek küllemi tulajdonságai
 • A new-hampshire autoszex vonalának kialakítása szelekcióval
 • A növekedés és fejlődés szakaszainak vizsgálata a szarvasmarha faj esetében
 • A növekedés kritikus periódusai a szarvasmarha fajban
 • A növendék hízóbikák takarmányfelvétele önkéntes takarmányfogyasztás esetén.
 • A piemonti olasz húsmarha fajta hazai felhasználásának lehetőségei
 • A szarvasarhák ízválasztása és ízpreferenciája
 • A szarvasmarha egyedfejlődési sajátosságainak vizsgálata
 • A szarvasmarha fajták minősítési és összehasonlító vizsgálati mdszerei
 • A szarvasmarha színlátásnak vizsgálata
 • A szarvasmarha tanulási viselkedése
 • A szarvasmarha visekedésének változása az egyedfejlődés során
 • A szarvasmarha viselkedése mesterséges biotópokban
 • A szarvasmarhák fajtaspecifikus viselkedése
 • A szarvasmarhák szexuális viselkedése
 • A szekunder ,a szaporasággal összefüggő tulajdonságok vizsgálata a hazai tejelő populációkban
 • A tehenek élősúlya és relatív tejtermelése közötti összefüggés vizsgálata
 • A tehenek élősúlya ésa tejtermelés tápanyagszükségletének összehasonlító vizsgálata
 • A tej szomatikus sejtszámát befolyásoló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata
 • A tejeló tehenek takarmányértékesítő képességére irányuló szelekció indirekt módszere
 • A tejelő tehén energia hasznosításának hatékonysági vizsgálata
 • A tejelő tehén energiaforgalmának vizsgálata
 • A tejelő tehén gázcseréjének vizsgálata
 • A tejelő tehén optimális testtömegének meghatározása
 • A tejelő tehén szárazanyag fogyaszásának vizsgálata
 • A tejelő tehén takarmányértékesítését befolyásoló tényezők vizsgálata
 • A tejelő tehén takarmányértékesítésnek vizsgálata
 • A tejelő tehén tetömege és a hízóbika utódok növekedée közötti összefüggés vizsgálata
 • A tejelő tehenek ivarzás szinkronizálása PRIDE -spirál beültetésével
 • A tejmennyiség ,a tejszír és fehérjetartalom együttes növelésének lehetőségei a holstein-fríz szavasmarha fajtában
 • A tenyésztői munka hatása az állati termékek minőségére
 • A vércsoportok és a biokémiai polimorfizmusok vizsgálata szarvasmarha fajban
 • A viselkedési szakaszok vizsgálata a szarvasmarha fajban
 • Allometriás növekedés vizsgálata eltérő szarvasmarha hasznosítási tipusok esetében
 • Automatizált borjúitató berendezés kialakítása
 • Az ipari jellegű tartástechnológia követeményei a szarvasmarha populációkkal szemben
 • Az iparszerű tejtermelés módszereinek a fejlesztése Magyarországon és a kelet- európai országokban i
 • Az ivarspecifikus sperma előállítása a spermiumok lektinkötő képessége és a cervikális nyákban történő futtatásával
 • Borjak emésztésfiziológiai sajátosságainak vizsgálata
 • Fejhetőségvizsgálata magyartarkax holstein -fríz keresztezésű állomány különböző generációiban
 • Fingerprint vizsgálata szarvasmarha növekedési hormon génen
 • Fiziológiai genetikai vizsgálatok az állattenyésztésben
 • Genetikai prognózis készítése a magyartarkax holstein-fríz keresztezés várható hatásának felmérésre
 • Genetikai variábilitás detektálása molekuláris genetikai módszerekkel
 • Hematológiai paraméterek vizsgálata gazdasági fajokban
 • Holstein-fríz tenyészbikák és magyartarka keresztezésű leányaik immunogenetikai vizsgálata
 • Húshasznú állományok ellési képessségének vizsgálata pelvimetriás módszerrel
 • Koncentrál tejet termelő holstein-fríz vonalak előállítási lehetőségei
 • Külföldi szarvasmarha fajták keresztezésben történő hasznosításának vizsgálata Magyarországon
 • Különböző élősúlyú tehenek takarmányfelvételének és takarmányértékesítésének vizsgálata
 • Különböző hazai sertésfajta -keresztezési kombinációk üzemi vizsgálata
 • Különböző ivartalanítási eljárások vizsgálata a sertés és szarvasmarha fajban
 • Különböző növényolajipari melléktermékek takarmányozási célú hasznosítása
 • Magyartakax holstein-friz keresztezésű tehenek tej-,tejzsír-,tejfehérje termelése,perzisztenciája és a tulajdonságok varianciája
 • Nagytisztaságú specifius ellenanyagok előállítása szarvasmarha növekedési hormon ellen
 • Néhány tartástechnológiai tényező hatása a szarvasmarhák viselkedésére
 • Növekedési hormon gén térképezése szarvasmarha fajban
 • Nyitott és zárt rendszerű borjúnevelési technológiák összehasonlító ökológiai vizsgálata
 • Összefüggés a tejelő tehén testtömege és tejtermelése között
 • Ötcsatornás telemtrikus megfigyelőberendezés a szarvasmarha viselkedésének a tanulmányozására
 • Szarvasmarha cDNS klónbankjának készítése, tesztelése, STH gén izolállása és amplifikálása E coliban
 • Szarvasmarha koponya növekedés vizsgálata az ontogenezis folyamán
 • Szarvasmarha növekedési hormon gén izolálása és szekvenálása
 • Szarvasmarha növekedési hormon gén polimorfizmus (RFLP) vizsgálatok
 • Szarvasmarha növekedési hormon gén polimorfizmus vizsgálata restrikciós enzimmel történő hasítás és DNS fragmentumok alapján
 • Tejelő tehenek egyedi takarmányértékesítésének elemzése a laktáció első 100 napjában
 • Teljes kukoricanövényből készült zöldliszt kihasználása és értékesülése juhkisérletekben.
 • Tenyésztési szempontból értékes állati gének klónozása
 • Új növényolajipari melléktermékek hasznosítása a növendék hízóbikák ,sertések és brojlerek takarmányozásában ikák takarmányozásában
 • Új tejpótló borjútpszer kifejlesztése
 • Variancia és faktoranalízis alkalmazása állattenyésztési kisérletekben

Publikációk Gere Tibor publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Állattenyésztési és Vadgazdálkodási Munkabizottság 2015. 07. 29 - 2017. 07. 10
 • Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság 2011. 10. 02 - 2015. 03. 08
 • Agrárközgazdasági Bizottság 2011. 10. 01 - 2011. 10. 01
 • IV. Agrártudományok Osztálya 2011. 08. 26 - 2015. 03. 08
 • Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság 2011. 08. 26 - 2011. 10. 02
 • Miskolci Területi Bizottság 2011. 01. 01 - 2015. 03. 08
 • Szlovák Mezőgazdasági Tudományos Akadémia 1997. 12. 05 - 2015. 03. 08
 • New York Academy of Sciences 1997. 11. 03 - 2015. 03. 08
 • Orosz Mezőgazdasági Tudományos Akadémia 1997. 02. 20 - 2015. 03. 08
 • Tejgazdaság szerkesztőbizottsági tanácsadó testület 1977. 06. 15 - 2010. 07. 22
 • MAE Állattenyésztők Társasága 1961. 07. 22 - 2015. 03. 08
 • Magyar Agrártudományi Egyesület 1961. 07. 22 - 2015. 03. 08

Díjak

 • Az év kiváló oktatója (SZE JGTK Jogi Intézet): 2011
 • Distinguished Lecturer (Collége de France, Paris): 2011
 • Aranydiploma (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): 2010
 • Újhelyi Imre-díj (FVM): 2005
 • Nívódíj egyetemi tankönyvért: 2001
 • Szent István Egyetem babérkoszorús kitüntetése: 1998
 • Gödöllői Agrártudományi Egyetem Emlékérem: 1995
 • Nívódíj egyetemi tankönyvért: 1988
 • Munkaérdemrend ezüst fokozat: 1975
 • TDK-emlékplakett: 1975
 • Kitüntető Oklevél (Orosz Föderáció Mezőgazdasági Minisztériuma): 1960
 • Kitűnő Tanuló emlékérem: 1954

Keresés az adatbázisban

vissza