Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Zsengellér József

Zsengellér József

Született 1966.08.04.

PhD 1998

Szakterület Ószövetségi bibliatudomány, hebraisztika
Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Foglalkozás egyetemi tanár, Egyetemi Doktori Tanács elnöke, kutató

Kutatási téma

 • 17. századi protestáns peregrinusok héber köszöntőversei
 • Ókori Izrael történelme, vallástörténete főként a perzsa és hellenisztikus korban
 • Ószövetség irodalomtörténete
 • Ószövetségi Kánontörténet
 • Samaritánus közösség története
 • Samaritánus Pentateuchus

Publikációk Zsengellér József publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Ókortörténeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Veszprémi Területi Bizottság
 • Magyar Hebraisztikai Társaság
 • Országos Doktori és Habilitációs Tanács
 • Society of Biblical Literature
 • International Society for the Study of Deutrerocanonical and Cognate Literature
 • Societé d'Études Samaritaines

Szerkesztői tevékenységek

 • Vallástudományi Szemle
 • Biblische Notizen
 • Studia Biblica Athanasiana
 • THÉMA Theológiai Élet Ma Protestáns tanulmányi kör lapja
 • Protestáns Szemle
 • Egyház és Világ

Díjak

 • Trefort Ágoston-díj: 2017

Elérhetőségek

 • Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
  1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 3187049 / 128
  Honlap: www.or-zse.hu
 • Dunántúli Református Egyházkerület
  8500 Pápa, Árok u.6.
  Magyarország

Keresés az adatbázisban

vissza