Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Hardi Tamás

Hardi Tamás

Született 1968.04.11.

PhD 2002

Szakterület Politikai földrajz, településföldrajz, városökológia
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, tudományos munkatárs

Kutatási téma

 • Államhatárok és határtérségek földrajza
 • Kelet-, Közép-Európa és a Balkán politikai és társadalmi földrajza
 • Városi vonzáskörzetek, agglomerációk és szuburbanizáció

Publikációk Hardi Tamás publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Regionális Tudományok Bizottsága (szavazati jogú tag)
 • Veszprémi Területi Bizottság
 • Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság
 • Magyar Földrajzi Társaság
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • Regional Studies Association
 • International Geographical Union

Szerkesztői tevékenységek

 • European Countryside folyóirat (Mendel University, Brno)
 • Tér és Társadalom
 • Problems of Geography (Problemi na Geografijata) a Bolgár Tudományos Akadémia földrajztudományi folyóirata
 • Journal of Urban and Regional Analysis
 • Journal of Urban and Regional Analysis
 • Tér és Társadalom

Elérhetőségek

 • Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
  Regionális Kutatások Intézete
  Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
  9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.
  Magyarország
  Tel.: +36 96 516578
  Tel.: +36 96 516570
  Fax: +36 96 516579
  Email: hardit@rkk.hu
 • Széchenyi István Egyetem
  Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
  Regionális- Tudományi és Közpolitikai Központ
  9026 Győr, Egyetem tér 1.
  Magyarország
  Tel.: +36 96 503400
 • MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
  9002 Győr, Liszt Ferenc utca 10.
  Magyarország

Keresés az adatbázisban

vissza