Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Kiss Endre

Kiss Endre

az irodalomtudomány doktora 1997

a filozófiai tudomány kandidátusa 1977

DLA 1975

Szakterület Filozófiatörténet, germanisztika, jövőkutatás, globalizációkutatás
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Kutatási téma

  • A jelen történetfilozófiai kutatása, a globalizáció, az információs társadalom, a tudóstársadalom, a posztmodern problémái
  • Filozófiatörténet: klasszikus német filozófia, Friedrich Nietzsche, pozitivizmustörténet, Közép-Európa eszmetörténete
  • Irodalom (elsősorban regény-) elmélet, az 1945 utáni irodalomkritikai iskolák tudományelméleti rekonstrukciója

Publikációk Kiss Endre publikációs listája

Szervezeti tagságok

  • Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
  • Szegedi Területi Bizottság
  • A Nők Helyzete Munkabizottság (szavazati jogú tag)
  • Nemzetközi Munkabizottság (elnök)

Keresés az adatbázisban

vissza