Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Huszthy Péter

Huszthy Péter

Született 1950.06.25.

rendes tag 2019

levelező tag 2013

a kémiai tudomány doktora 1995

a kémiai tudomány kandidátusa 1987

Szakterület szerves kémia, szupramolekuláris kémia
Kémiai Tudományok Osztálya

Foglalkozás egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes

Kutatási téma

 • Enantiomertiszta királis koronaéterek kovalens kötésekkel szilárd hordozókhoz történő rögzítése és az így kapott adszorbens felhasználása racemátok rezolválására
 • Heterociklus egységet tartalmazó enantiomertiszta királis koronaéterek szintézise és enantiomer felismerő-képességük tanulmányozása
 • Könnyen deprotonálható koronaéterek előállítása, szelektív komplexképzése és kationtranszportja

Publikációk Huszthy Péter publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Közgyűlés
 • Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Heterociklusos Kémiai Munkabizottság
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Gyógyszeripari Szak Záróvizsga Bizottsága
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa (elnök)
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kari Tanácsa
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája (alelnök)
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tudományos Bizottsága
 • OTKA Nemzetközi Bizottság

Díjak

 • Mestertanár Aranyérem (OTDK): 2011
 • Pro Progressio oktatói TDK-díj (BME): 2011
 • TDK-emlékplakett: 2010
 • Réffy József-díj: 2010
 • Ipolyi Arnold-díj: 2009
 • Erdey László-díj: 2007
 • Bruckner Győző-díj (Richter Gedeon Nyrt. és Magyar Tudományos Akadémia): 2007
 • Zemplén Géza-fődíj: 2006
 • Görög Jenő-díj: 2002
 • Széchenyi professzori ösztöndij: 1997
 • Árvízvédekezésért díj (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): 1970

Székfoglalók

 • Optikailag aktív koronaéterek szintézise, enantiomer-felismerő képessége, és alkalmazása (2013. 09. 17)

Elérhetőségek

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
  Szerves Kémia és Technológia Tanszék
  Szerves Kémia Csoport
  1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4631071
  Fax: +36 1 4633297
  Email: huszthy.peter@vbk.bme.hu
  Honlap: http://www.oct.bme.hu

Keresés az adatbázisban

vissza