Eseménynaptár

'Big Data – emberek az adatok mögött

Big Data – emberek az adatok mögött

Előadás

Időpont

2016. november 22. 10.00-13.00 óra között

Helyszín

MTA TK Politikatudományi Intézet - Körtárgyaló
1014 Budapest, Országház u. 30.

Részletek

A közösségi hálózatokon, a keresőmotorokban, a weboldalakon, az okos eszközök használata során és számos más forrásból percről percre hatalmas mennyiségű, igen különböző fajtájú adat keletkezik. Mit tudunk meg a társadalom működéséről ezekből az adatokból és hogyan hasznosíthatjuk a társadalom érdekében őket? A Kutatóhelyek tárt kapukkal rendezvényen ízelítőt adunk kutatásaink kapcsán abból, hogy a politikatudomány, jogtudomány, szociológia kutatói számára a „Big Data” jelenség milyen lehetőséget teremt, és milyen kihívásokat tartogat.

 

A program előadói:

Sebők Miklós, tudományos munkatárs (MTA TK Politikatudományi Intézet), Ságvári Bence, tudományos munkatárs (MTA TK Szociológiai Intézet), Ződi Zsolt, tudományos munkatárs (MTA TK Jogtudományi Intézet)

 

Ságvári Bence: „Kis adat kis gond, nagy adat nagy gond.” Mire is jó az, ha sok adatunk van?

Az előadás az adatokon és algoritmusokon alapuló döntések világába nyújt rövid betekintést, elsősorban kérdések és dilemmák formájában. Milyen veszélyeket és lehetőségeket jelentenek ezek az algoritmusok a társadalmi igazságosság szempontjából, és vajon alkalmazható-e az algoritmus-alapú gondolkodás életünk hétköznapi dilemmáinak megoldására, azaz tanulhat-e valamit a racionalitásra törekvő emberi elme a racionális gépi gondolkodástól?              

 Ződi Zsolt: A magyar bírósági ítéletek adatbázisa, mint Big Data

Azt tudjuk miről szól egy bírósági ítélet, de vajon miről "szól", azaz miről beszél nekünk 100 000 bírósági ítélet? Magyarországon, akárcsak Európa több más országában a kormányzat és a jogi szféra hatalmas mennyiségű szöveges dokumentumot publikál az Interneten. A publikálás célja az állam és az igazságszolgáltatási rendszer átláthatóságának növelése, de ennyi irat már nemcsak arra használható, hogy egyenként megkeressük és elolvassuk őket, hanem a teljes kormányzat  és - bírósági ítéletek esetén - a teljes igazságszolgáltatás működésére vonatkozóan is lehet megalapozott következtetéseket belőlük levonni. Az ilyen kutatások még csak gyerekcipőben járnak, így a prezentáció is két számítógéppel készített egyszerű statisztikával ismerteti meg a hallgatóságot, és azt igyekszik bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek ennek az irathalmaznak a gépi elemzésében.

 Sebők Miklós: Mérhető-e a törvényhozás minősége?

A törvényhozás minőségének problémája régóta foglalkoztatja a társadalomkutatókat. A törvények minőségének mérésére ugyanakkor mindezidáig nem született egységes és a világ minden demokráciájában egyaránt használható módszertan. Az előadás bemutat egy új, magyar kutatók által kifejlesztett módszertant a formális törvényhozási minőség mérésére. A kutatás eredményeképp az 1990-2014 közötti magyar törvényekre kiszámolt indexet egy interaktív bemutató keretében demonstráljuk: a közönség a felajánlott lehetőségek alapján megtippelheti, hogy mely ismertebb törvényeknek nagyobb vagy kisebb a formális minőség indexe.

 Kubik Bálint - Molnár Csaba: Képviselői információk kincseskamrája

A prezentáció során betekintést nyújtunk a képviselői információk elemzői hasznosíthatóságába. Az országgyűlési adatok igen nagy mennyiségben elérhetőek a Parlament honlapján, ugyanakkor ezek rengeteg aloldalon szétszórva találhatóak meg, így azok összesítése és elemzése kihívást rejt a kutatók számára. Az elemzés során interaktív módon bemutatjuk a Közpolitikai dinamika című projekt munkálatai során szerzett tapasztalatokat, illetve egy élő "demo" keretében bemutatjuk ezen információk hasznosítását (elemezhetőségét) is. Képviselői felszólalások nagy méretű szövegkorpuszának elemzése adja a prezentáció fő fókuszát.

Szervező

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK)

Kapcsolattartó

Schenk Borbála (telefon: 224 67 00/5269 )