Eseménynaptár

'Tanulóközpontú oktatás a tudás évszázadában

Tanulóközpontú oktatás a tudás évszázadában

Előadás

A regisztráció lezárult.

Időpont

2018. november 12. 18.00-19.30 óra között

Helyszín

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az utóbbi évtizedekben olyan mértékben felértékelődött a tudás, különösen a személyes tudás kreatív felhasználásának készsége, és ezzel párhuzamosan úgy kiterjedtek a tudás megszerzésének lehetőségei, hogy e változások szükségessé teszik az oktatással kapcsolatos legalapvetőbb kérdések újragondolását is.

  • Miért járnak gyermekeink iskolába?
  • Mennyi ideig tartson a mindenki számára hozzáférhető, szervezett keretek között folyó oktatás?
  • Hogyan szolgálhatja az iskola legjobban az egyén és a társadalom érdekeit?

Csapó Benő előadásában áttekinti, hogyan lehet ezekre a kérdésekre a tudomány eszközeivel, különböző tudományágak együttműködésével válaszokat keresni. Bemutat néhány újabb eredményt a tanulással, a képességek fejlődésével, a tudás alkalmazásával kapcsolatban, és felvázolja, miként lehet a diákok által természetes könnyedséggel használt technológiai eszközöket az iskolai tanulás megújult céljainak szolgálatába állítani, hogyan lehet a segítségükkel a tanítást, a fejlesztést egyénivé, személyre szólóvá és örömtelivé tenni.

Névjegy

Csapó Benő neveléstudományi kutató, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vezetője. 2000–2004 között az OECD PISA keretében a problémamegoldó gondolkodás, majd 2009–2013 között a dinamikus problémamegoldás vizsgálatát kidolgozó munkacsoportok tagja, 2009–2010-ben az Assessment and Teaching of 21st Century Skills program egyik munkacsoportjának vezetője volt. 1991 óta a Magyar Pedagógia című folyóirat főszerkesztője, 2002 óta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagja, 2017 óta társelnöke.

Szervező

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály

Kapcsolattartó

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály (telefon: +36 1 411 6321)

Az esemény honlapja

http://tudomanyunnep.hu