Eseménynaptár

A figyelmi allokáció kapcsolata a nyelvi feldolgozás és produkció folyamataival afáziás személyek esetében

Előadás

A regisztráció lezárult.

Időpont

2023. november 20. 10.00-11.00 óra között

Helyszín

Humán Tudományok Kutatóháza - Kisterem
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Részletek

Káldi Tamás előadása

Az afázia idegrendszeri sérülésből származó nyelvi zavar. Bár az afáziával foglalkozó szakirodalom meglehetősen kiterjedt, és a modern kutatások kezdetei a 18. század második felére nyúlnak vissza, bizonyos alapvető kérdésekben a mai napig nincs konszenzus. Az egyik ilyen kérdés az afáziában tapasztalható jelenségek (pl. szótalálási nehézségek, nem megfelelő nyelvtani szerkezetek, redukált komplexitású szerkezetek) keletkezésére vonatkozik. Egyes elméletek szerint az afázia esetében maga a nyelvi tudás, tehát a nyelvi szabályok, szavak stb. reprezentációja sérül. Más elméletek szerint a nyelvi tudás viszonylag intakt, azonban az afáziás tünetek e tudás felhasználásnak a korlátozottsága révén állnak elő. E korlátozottság elsősorban a memória és figyelemi rendszerek nem megfelelő működésének tudható be.

Az előadásban bemutatott kutatásunkat a fenti elméleti szembenállás inspirálta. Kísérleteinket afáziás személyek bevonásával végezzük, és a figyelmi allokációt vizsgáljuk mondatok értése, illetve produkciója közben. A méréseket szemmozgáskövető berendezés segítségével végezzük.

Az előadásban bemutatunk néhány alapvető afáziával kapcsolatos jelenséget, röviden ismertetjük a szemmozgáskövetés módszerét, illetve a módszerben rejlő lehetőségeket, majd bemutatjuk a kutatásunk eddigi eredményeit.


Az esemény közvetítését itt érheti el.

Szervező

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, Pszicho- és neurolingvisztikai Kutatócsoport