Eseménynaptár

Tudomány és Parlament: A tudomány és politika határterülete: A tudományos tanácsadás tapasztalatai és lehetőségei

Előadások és kerekaszal-beszélgetés

A regisztráció lezárult.

Időpont

2023. november 06. 10.00-14.00 óra között

Helyszín

Humán Tudományok Kutatóháza - Nagyterem
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Részletek

A tudományos tanácsadás nagy felelősséggel járó fontos funkció, amit mind a nemzeti kormányok, parlamentek, mind a nemzetközi szervezetek igénybe vesznek. A Magyar Tudományos Akadémia küldetésében is vállalja és törvényes közfeladatai között is megtalálható, hogy rendszeresen értékeli a tudományos kutatások eredményeit és irányait, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg; ahogy az is, hogy az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére kinyilvánítja szakmai véleményét.

A Magyar Tudomány Ünnepe hagyományos rendezvénye, a „Tudomány és Parlament” ezúttal a tudományos tanácsadás módozatairól, hazai és nemzetközi tapasztalatairól, a kormány elvárásairól és gyakorlatáról, valamint az MTA tanácsadási tevékenységéről ad áttekintést vezető szakemberek segítségével, majd kerekasztal keretében biztosít konzultációs lehetőséget a szakemberek és a hallgatóság számára.

 

Program

 

10.00–10.10: Köszöntő
Freund Tamás, az MTA elnöke

 

Előadások a tudományos tanácsadásról

Levezető elnök: Kosztolányi György, az MTA alelnöke, az MTA Elnöki Bizottság az Egészségért elnöke

 

10.15–10.35: A tudományos tanácsadás szerepe a parlamenti és a kormányzati munkában
Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár

10.35–10.50: A tudományos tanácsadás és a miniszter tanácsadó testülete a Belügyminisztériumban
Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke

A Belügyminisztérium sokrétű feladatai ellátására rendszeresen igénybe vesz tudományos tanácsadást. Ennek kiemelkedő példáját a COVID járvány idején az egész ország megtapasztalhatta. A belügyi munka tudományos hátterét a tárca a Belügyi Tudományos Tanács segítségével biztosítja, amely tudományszervező tevékenységével elősegíti a tudományos eredmények tárcaszintű koncentrációját és gyakorlati alkalmazását. A rendészettudományok mellett a jog, a műszaki, a magatartás-, a neveléstudomány, s az Egészségügyi tudományos Tanács integrálásával az orvosi és egészségtudományok is képviselettel rendelkeznek a Belügyminiszter tanácsadó testületeiben. A Magyar Tudományos Akadémiával különösen a közoktatás és az egészségügy témáiban alakult ki közvetlen tanácsadási kapcsolat. Az előadás a szakpolitika, a közigazgatás és a tudomány együttműködését mutatja be a belügyi területen.

10.50–11.10: Az Európai Bizottság tudományos tanácsadási mechanizmusa
Kondorosi Éva, az MTA rendes tagja, Széchenyi-díjas biológus kutató

Az Európai Bizottság a szakpolitikai döntéshozatal támogatására működteti a Tudományos Tanácsadó Mechanizmus (Scientific Advice Mechanism) elnevezésű rendszerét, amely a Bizottság kérésére közvetlenül az európai biztosoknak ad független tudományos tanácsot. A mechanizmusnak három része van: a tudományos főtanácsadók legfeljebb hét vezető európai tudósból álló szakértői csoportja; a SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), amely öt, együttesen mintegy 120 európai akadémiát és tudós társaságot képviselő európai akadémiai hálózatból álló konzorcium, és a tanácsadó mechanizmus titkárságaként szolgáló Európai Bizottsági Tudománypolitikai, Tanácsadási és Etikai Egység. Az európai tudományos tanácsadó mechanizmus működési tapasztalatait Kondorosi Éva akadémikus mutatja be, aki 2020 és 2023 között tagja volt az Európai Bizottság Tudományos Főtanácsadók Csoportjának.

11.10–11.25: A tudományos tanácsadás a multilaterális nemzetközi szervezetekben. A 2024-es World Science Forum fő kérdése, hogy hogyan javítható a tudomány és politika közti interfész és ezáltal a tanácsadás hatékonysága
Bőhm Gergely, az MTA Elnöki és Főtitkári Titkárság vezetője

A tudományos világszervezetek és regionális szerveződéseik a tudományos tanácsadás terén természetes partnerei a globális problémák kezelésében érdekelt multilaterális kormányközi szervezeteknek. Hogyan épül fel a tanácsadás rendszere az ENSZ-ben és testületeiben? Hogyan járulhatnak hozzá a nemzetközi tudományos szervezetek a tudományos tanácsadás módszertanának, hatékonyságának javításához a tanácsadás nemzeti szintjein is? Hogyan biztosítható az, hogy a nemzetközi hálózatokon keresztül elérhető szakértelem érdemben segítse a ENSZ 2030-as Agendájának teljesítését, a klímaváltozás, a demográfiai változások vagy a forradalmian új technológiák okozta társadalmi, gazdasági, kulturális feszültségek enyhítését? A nemzetközi szervezetek tudományos tanácsadói tevékenységét és a multilaterális tanácsadói fórumok legújabb törekvéseit mutatja be az előadás.

11.25–11.40: A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács szerepe a politikai tanácsadásban
Báger Gusztáv okleveles közgazdász, az NGTT Tudomány Képviselői Oldal elnöke

2011-ben törvény hozta létre a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot (NGTT), amely több testület helyébe lépve lett a társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés új ágazatközi fóruma. Funkcióját tekintve az Országgyűléstől, Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő, tanácsadó testület, amely a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozik. Tagjai a gazdasági, munkavállalói, civil, tudományos, művészeti és egyházi képviselői oldal keretében látják el feladataikat. Az MTA három tagot delegál a Tanácsba, amelynek tanácsadási tevékenységét Báger Gusztáv egyetemi tanár, a Tudomány Képviselői Oldal elnöke mutatja be.

11.40–11.55: A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács szerepe és működése
Halmai Péter, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke, az NFFT társelnöke

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) 2008 óta az Országgyűlés tanácsadó, érdekegyeztető szerveként segíti az Alaptörvényben foglalt kötelezettségek teljesítését az ország fenntartható fejlődése érdekében. Tagjait a politikai pártok, a tudományos és gazdasági élet, valamint a civil és egyházi szervezetek delegálják. Az ország Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiáját 2013-ban fogadta el a Parlament. Végrehajtásáról a Tanács kétévente számol be a társadalomnak és az Országgyűlésnek. Az MTA Báldi András, Szathmáry Eörs és Halmai Péter akadémikusokat delegálta a Tanácsba. Halmai akadémikus az NFFT társelnöke. Előadása képet ad a Tanács működéséről és tanácsadási tevékenységéről.

11.55–12.15: A Magyar Tudományos Akadémia szerepe és tapasztalatai a tudományos tanácsadásban
Oberfrank Ferenc, az MTA köztestületi igazgatója

Az MTA küldetésében és közfeladati között is szerepel a tudományos tanácsadás és véleményadás, amit egyrészt saját különböző testületei (tudományos osztályok, bizottságok, elnöki bizottságok), másrészt tanácsadó funkcióval felruházott nemzeti testületekbe, szakterületi bizottságokba delegált képviselői, harmadrészt kormányzati vagy országgyűlési megkeresésre, az általa kijelölt vagy felkért szakértők, ad hoc bizottságok útján lát el. Az előadás áttekintést nyújt az Akadémia tanácsadási tevékenységéről, bemutatja néhány tanulságos példáját és kitér a tevékenység fejlesztési lehetőségeire is. Előadó Oberfrank Ferenc, az akadémiai tanácsadó tevékenység titkársági hátterét biztosító Köztestületi Igazgatóság vezetője.

12.15–12.30: Szünet

12.30–13.50: Kerekasztal-beszélgetés a tudományos tanácsadásról

Moderátor: Oberfrank Ferenc, az MTA Köztestületi Igazgatóságnak vezetője

Résztvevők:

Ferkai András akadémikus, az MTA Műemléki Munkacsoportjának vezetője
Imre Attila egyetemi tanár, az MTA Energetikai Tudományos Bizottságának elnöke
Józsa János akadémikus, az MTA Víztudományi Program Irányító Testületének elnöke
Molnár Gyöngyvér, a Közoktatási Elnöki Bizottság társelnöke
Sabjanics István ny. r. dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács tagja

13.50–13.55: Zárszó

Kosztolányi György, az MTA alelnöke

Kapcsolattartó

Bíró Ildikó (telefon: (1) 411-6298)