Eseménynaptár

'Legendák és tények Petőfi körül

Legendák és tények Petőfi körül

Tudomány-népszerűsítő előadás

A regisztráció lezárult.

Időpont

2023. november 06. 18.00-19.00 óra között

Helyszín

Humán Tudományok Kutatóháza - Nagyterem
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Részletek

Előadó: Milbacher Róbert irodalomtörténész, író

Petőfi Sándor életműve és személye nem csupán a magyar irodalomban, hanem történelmünkben és magyar kulturális közösségünkben is megkerülhetetlen. Épp ezért tartogathat kiemelt szellemi izgalmakat e megkérdőjelezhetetlenül zseniális, lánglelkű poéta életéről tudott információink megkérdőjelezhető pontjainak feltárása – a költő születésétől a haláláig. Sőt, még azután is. Mi a helyzet Petőfi származásának legendájával? Mit tudunk valóban családfájáról, születési helyéről, anyanyelvéről vagy egyáltalán nevéről? Hogy is volt Petőfi, a „népköltő” és a „népies költő” a néppel? És hogyan a politikával? És végül mi tud(hat)unk Segesvárról, Barguzinról és a halhatatlanságról?

Az előadás arra vállalkozik, hogy bemutassa azokat a legfontosabb, hiedelmek formájában öröklődő legendákat, amelyek a magyar kulturális közösségben Petőfi Sándor alakját és életművét övezik, hogy azután feltárja azokat a tényeket, amelyek ezeket a legendákat részben cáfolják, részben árnyalják.

Az est házigazdája: Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész

Névjegy

Milbacher Róbert PhD irodalomtörténész, író, habilitált egyetemi docens, a PTE BTK tanára. Több mint 25 éve tanít a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg egyetemi docensi munkakörben. PhD-fokozatát 19. századi irodalomból szerezte, disszertációjának témája a népi kultúra és a magaskultúra egymásra hatásának vizsgálata volt, habilitációját pedig Arany János életművének kulturális konstrukciója képezte. Tudományos és oktatói munkássága mellett szépirodalommal is foglalkozik, négy regénye és két meseregénye jelent meg idáig.

 


Az esemény közvetítését itt érheti el az MTA YouTube-csatornáján.

Szervező

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály