Eseménynaptár

Szöllősi János: Sejtbiofizika a tumorbiológiában – székfoglaló előadás

Időpont

2023. június 13., 13:30 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A sejtfelszíni fehérjék vizsgálatára alkalmas Förster-féle rezonancia-energiatranszfer (FRET) módszereket fejlesztettük tovább munkatársaimmal. Egyrészt optimalizáltuk a fehérjék fluoreszcens festékkel való jelölését, másrészt megoldottuk a gerjesztő fény nagy intenzitása miatti torzító hatás korrekcióját. Ugyanakkor az autofluoreszcencia képpontonkénti figyelembevételére is találtunk megoldást, kiszélesítve a FRET-módszerek alkalmazhatósági körét. Vizsgáltuk az epidermális növekedési faktor receptorcsalád tagjainak (köztük az ErbB2 és ErbB3) sejtfelszíni topográfiáját és jelátviteli mechanizmusát. Megállapítottuk, hogy az ErbB3 dimerizációját elősegíti az ErbB3-at aktiváló heregulin ligand kötődése és az ErbB2 sejtfelszíni koncentrációjának növekedése. Az ErbB2-pozitív emlőtumorok antitest-terápiájának mechanizmusát tanulmányoztuk egér-xenograftrendszerekben, és kimutattuk, hogy a trastuzumab és pertuzumab antitestek kombinációja jóval hatékonyabb az egyedi antitestek alkalmazásánál. Az ErbB2-ellenes kiméra antigénreceptort tartalmazó T-sejteket (CAR-T-sejteket) is sikerrel alkalmaztuk emlőtumorsejteken mind in vitro, mind in vivo. A CAR-T-sejtek előállításának optimalizálása után kimutattuk, azok a CAR-T-sejt-populációk a leghatékonyabbak, amelyekben nagy számban fordulnak elő effektor sejtek, és kiegyensúlyozott a CD4+ és CD8+ sejtek aránya. Eredményeink a klinikai terápiát jelentősen befolyásoló üzenetekkel bírnak.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz. A felvétel megtekinthető lesz az MTA YouTube-csatornáján.