Eseménynaptár

Atommagfizikai kutatások nagyberendezéseken

Előadóülés

Időpont

2023. május 12. 14.00-17.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A modern atommagfizikai kutatások mind a felhasznált infrastruktúra, mind pedig a leírt jelenségek terén túlléptek az atommagfizika hagyományos keretein. Az új kísérleti eredmények meghatározó része nemzetközi együttműködésben születik vezető kutatólaboratóriumokban üzemeltetett nagyberendezéseken. Emellett fontos szerep jut a kisebb nemzeti laboratóriumokban kiépített világszínvonalú infrastruktúráknak is a műszerfejlesztésben és az adatok feldolgozásában. Az atommagfizikai eredmények ma már elengedhetetlenek olyan jelenségek értelmezésében is, amelyeket hagyományosan a fizika más szakterületeihez (a részecske-, lézer-, vagy asztrofizikához) soroltak. Az ülésszak áttekintést ad e kutatási irányok legújabb eredményeiről.

Levezető elnök: Lévai Géza, az MTA doktora, az Atommag- és Sugárfizikai Tudományos Bizottság elnöke


14.00-14.05 Megnyitó
Lévai Géza, az MTA doktora

14.05-14.30 Extrém neutrongazdag atommagok fizikája
Podolyák Zsolt, professzor, Surrey University, UK, az MTA vendégprofesszora

14.30-14.55 Részecskegyorsítókkal a csillagokról
Kiss Gábor PhD, Atommagkutató Intézet

14.55-15.20 Neutroncsillagok szerkezete
Kovács Péter PhD, Wigner Fizikai Kutatóközpont

15.20-15.30 Szünet

15.30-15.55 Az ALICE legfontosabb eredményei
Barnaföldi Gergely Gábor PhD, Wigner Fizikai Kutatóközpont

15.55-16.20 A QCD kritikus pontjának keresése
Csanád Máté, az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem

16.20-16.55 Gyors neutronok keltése lézeres iongyorsítással
Osvay Károly, a fizikai tudomány kandidátusa, Szegedi Tudományegyetem


Az előadóülésről kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul azok nyilvános publikálásához.
Az előadóülésről készült felvétel megtekinthető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Szervező

MTA Fizikai Tudományok Osztálya Atommag- és Sugárfizikai Tudományos Bizottsága

Kapcsolattartó

Jároli Erika (telefon: +36 1 411 6313)