Eseménynaptár

Bíró A. Zoltán: Lokális társadalom vidéki térségben – székfoglaló előadás

Székfoglaló előadás

Időpont

2023. március 24., 11:00 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az előadás a székelyföldi térség rurális településein folytatott kutatások eredményeire alapozva tárgyalja a lokalitás, a helyi társadalom működésének modelljét, illetve azokat a változásokat, amelyek az 1989-es romániai társadalmi-politikai fordulatot követően a térség helyi társadalmainak működésében kimutathatók voltak. A téma elemzése azokhoz a szélesebb körű vidékkutatási, vidékszociológiai megközelítésekhez kapcsolódik, amelyek a vidéki helyek mindennapi életének elemzését szorgalmazzák. A témához kapcsolódó térségi kutatások a kulturális antropológia, a vidékszociológia, a társadalomtörténet módszertani eszköztárát hasznosították. Az előadás – a térségi kontextus felvázolását követően – első körben a térségi rehabilitációs folyamatokat ismerteti, amelyek keretében a térség rurális társadalmai 1989 után igyekeztek visszaállítani az egyéni és közösségi életvezetés korábbi lokális társadalmi, gazdasági, kulturális szerkezeteit, cselekvési mintáit, informális intézményi kereteit. Ezeket korábban az állami-hatalmi beavatkozások, illetve a modernizációs folyamatok (erőltetett iparosítás, urbanizáció, életformaváltás kikényszerítése) megszüntették és korlátozták, működésüket informális keretek közé kényszerítették. Az előadás második része a rehabilitációs kísérleteket követő időszak folyamatait, a rurális helyi társadalmak működési modelljeinek mai jellemzőit ismerteti.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz.

Kapcsolattartó

Kisteleki Károly (telefon: 36-1-4116333)