Eseménynaptár

Paizs Csaba: Biokatalizátorok a szerves kémiai szintézisben – székfoglaló előadás

Időpont

2023. március 21., 12:00 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A biokatalitikus folyamatok a fenntartható technológiák fejlesztésének fontos eszközei. A környezetbarát enzimek rendkívül hatékony és szelektív természetes katalizátorok, vízben környezeti hőmérsékleten és nyomáson működnek, minimalizálva az eljárás energiaigényét. Az enzimreakciókra jellemző a kiindulási anyagok kiváló beépülése a termékbe, ami a teljes eljárás jó atomgazdaságosságának előfeltétele.

A kolozsvári Enzimológia és Alkalmazott Biokatalízis Kutatóközpont fő kutatási iránya az iparilag is releváns hidrolázok, ammónia és C–C liázok, transzaminázok, oxidoreduktázok, oxidázok, valamint izomerázok által katalizált sztereoszelektív szerves reakciók/folyamatok kidolgozása és optimálása. A többlépcsős szintetikus eljárások csak kevés számú, rendszerint a szomszédos hagyományos kémiai reakciólépésektől elszigetelt biokatalitikus reakciót tartalmaznak. A kemo-, illetve a biokatalitikus eljárások eltérő reakciókörülményei zavarják a teljes folyamat harmonizációját. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére többenzimes kaszkádokat, illetve in vitro és in vivo enzimhálózatokat fejlesztettünk ki preparatív szintetikus célokra.

Ezen enzimrendszerek összeállításának elengedhetetlen feltétele az új biokatalizátorok fejlesztése, szerkezeti és működési optimalizálása, kölcsönös szinkronizálása és szabályozása, majd hordozóra való rögzítése. Az immobilizált enzimek segítségével nagy hatékonyságú folyamatos üzemmódú eljárásokat dolgoztak ki.

A fehérjemérnökség eszköztárát hatékonyan használták az enzimek tulajdonságainak (aktivitás, szelektivitás, stabilitás, specifikus rögzítés stb.) modulálására/javítására. Egyik legfontosabb eredményük az, hogy pontmutációs és irányított evolúciós technikákkal növelték a biokatalizátorok hatékonyságát.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz.

Kapcsolattartó

Antal Zsuzsa (telefon: 36-1-4116-306)