Eseménynaptár

E. Kövér Katalin: Molekulák az NMR-spektroszkópia tükrében – tudományos kutatások a "mágneses tér fogságában"

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. december 6., 11:45 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia napjainkra egy rendkívül széleskörűen alkalmazott szerkezetvizsgáló és műszeres analitikai módszerré vált. Kulcsfontosságú szerepet tölt be biokémiai folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítésében, így orvosbiológiai jelentőségű komplex rendszerek szerkezeti és dinamikai jellemzőinek atomi szintű feltérképezésében. E sajátságok vizsgálata számos NMR-paraméter mérésével történik. Meghatározásukra egy- és többdimenziós NMR-módszerek szolgálnak, melyeknek halmaza folyamatosan bővül.

Kutatócsoportunk az elmúlt években számos új kísérletet fejlesztett ki, amelyek az érzékenység növekedését, a spektrális felbontás javulását, a nem kívánt moduláló hatások kiküszöbölését, valamint a spektrumok kiértékelését zavaró jelek hatékony kiszűrését eredményezik. Jelentős eredményeket értünk el a spektrumok információtartalmának növelése, valamint a kísérletek mérésidejének csökkentése területén is.

Metodikai újításaink jelentősen növelik az NMR-jelhozzárendelés, a szerkezetmeghatározás és a molekuláris interakciók vizsgálatának hatékonyságát komplex rendszerekben. Az új módszerekkel nyert egyre pontosabb és megbízhatóbb NMR-adatokon alapuló szerkezet-dinamika-biológiai hatás összefüggések hozzájárulnak kedvezőbb biológiai hatásprofillal rendelkező gyógyszermolekula-jelöltek racionális tervezéséhez és kifejlesztéséhez.

Az általunk kifejlesztett gyors kétdimenziós (2D) NMR-méréstechnikáknak széles körű alkalmazása várható az NMR metabolomikai, (gyógyszer)analitikai kutatások, reakciókinetikai vizsgálatok, valamint a bomlékony vegyületek vizsgálata területén is.