Eseménynaptár

Több rovart a városi madaraknak! – A megváltozott táplálékbázis hatásai városi madárpopulációkban

Előadás

Időpont

2022. november 30. 14.30-16.00 óra között

Helyszín

MTA VEAB-székház
8400 Veszprém, Vár u. 37.

Részletek

Seress Gábor (PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa) előadásában az alábbi témát járja körül:

Az urbanizáció folyamata gyorsuló ütemben alakítja át a természetes élőhelyeket emberi településekké, a városi életterek drasztikusan megváltozott környezeti jellemzői pedig összetett hatásokkal vannak a városi élővilágra. A madárfajok gyakori modellélőlényei a városökológiai kutatásoknak, ám dacára annak, hogy számos madárfaj boldogul városainkban, e városi populációk egyik gyakran leírt jellemzője az alacsonyabb szaporodási siker és az elmaradott fiókafejlődés (a természetes területek populációihoz képest).

A jelenségnek számos kiváltó oka lehetséges, ám egyre több megerősítést kap a feltételezés, miszerint az okok a madarak táplálékbázisában keresendők – legfőképp a városokban elérhető kevesebb és gyengébb minőségű rovartáplálékban.

Az előadásban a szaporodási időszak alatt jelentkező táplálékhiány (tápláléklimitációs hipotézis) témakörét járom körbe, saját vizsgálataink és a szakirodalom legfrissebb, idevonatkozó eredményeit is áttekintve. A hipotézist és a kapcsolódó predikcióit számos, egymást kiegészítő szinten vizsgálom meg, így például a városi madarak környezetében elérhető táplálékbázis szintjén, a szülők által ténylegesen hordott fiókatáplálék és az utódgondozási magatartás szintjén, az utódok morfológiai jellemzőinek szintjén, valamint a kevés elérhető kísérletes vizsgálat eredményeit áttekintve. Végezetül a szaporodási sikerben megmutatkozó hatásokon túlmenően röviden kitérek a tápláléklimitáció néhány lehetséges további következményére is a városi madárpopulációkban.

Szervezők

MTA VEAB Környezet- és Földtudományi Szakbizottság

MTA Veszprémi Területi Bizottság (VEAB)

Kapcsolattartó

Liker András