Eseménynaptár

'Funkciók és szolgáltatások Föld és Ég határán, avagy hogyan biztosítják a talajok az emberi (jól)létet

Funkciók és szolgáltatások Föld és Ég határán, avagy hogyan biztosítják a talajok az emberi (jól)létet

Előadóülés

A regisztráció lezárult.

Időpont

2022. november 29. 10.00-15.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el.


A talajt a földtani, éghajlati, domborzati, biológiai talajképző tényezők az emberi tevékenységgel együtt formálják, melynek fizikai, kémiai és biológiai jellemzői a talajt érő hatások és az eltelt idő függvényeként alakulnak. A talaj számos környezeti funkcióval és szolgáltatással bíró, határfelületi helyzetű környezeti elem. Tudományos és egyben társadalmi érdek és felelősség mind szélesebb körben bemutatni a talajok jelentőségét, sokoldalú funkcióit, terhelhetőségét és ökoszisztéma-szolgáltató képességét, amellyel hozzájárulnak környezetünk biztonságához és az emberi jólléthez. Az előadónapon a talajok (mezőgazdasági biomassza-termelő) ellátó funkcióját széles körű szabályzó funkcióival együtt szükséges bemutatni. Szót ejtünk a hidrológiai körforgásban és a különböző biogeokémiai ciklusokban betöltött aktív és passzív szerepükről, illetve azon degradációs folyamatokról, melyek az „egészséges” talajműködést, jellemzően antropogén hatásra, veszélyeztetik. Kitérünk a talaj és a táj kapcsolatára, illetve ennek esetlegesen eltérő, de talán mégis egyfelé mutató értelmezésére. 

Program

10.00: Megnyitó
Farsang Andrea, az MTA levelező tagja

10.10: A talajhidrológia 21. századi jelentős eredménye
Rajkai Kálmán László, az MTA rendes tagja; Makó András, az MTA doktora

10.25: A talajok nedvességtároló funkcióját korlátozó tényezők Magyarországon
Waltner István PhD; Bozán Csaba PhD; Gelybó Györgyi PhD; Rácz Tibor Ferenc PhD; Bozó László, az MTA rendes tagja; Michéli Erika­, az MTA levelező tagja

10.40: A diagnosztika szerepe a precíziós mezőgazdaságot támogató talajtérképezésben
Dobos Endre PhD; Michéli Erika­, az MTA levelező tagja

10.55: A Magyarországi Talajszerkezeti Adatbázis (HunSSD: Hungarian Soil Structural Database) bemutatása
Makó András, az MTA doktora; Barna Gyöngyi; Bakacsi Zsófia PhD; Molnár Sándor; Labancz Viktória.; Novák Tibor József PhD; Hernádi Hilda PhD;  Dunai Attila PhD; Kocsis Mihály PhD; Tóth Judit PhD; Rajkai Kálmán László, az MTA rendes tagja

11.10: A talajok antropogén átalakítottságának mértéke és változásai Magyarországon és Európában
Novák Tibor József PhD; Balogh Szabolcs; Márta László; Hateffard Fatemeh; Balla Dániel PhD; Johannes Kamp PhD

11.25: A talajfunkciók és -szolgáltatások térképezésének kihívásai és lehetséges megoldásuk.
Pásztor László, az MTA doktora; Szatmári Gábor PhD; Laborczi Annamária PhD; Bakacsi Zsófia PhD; Takács Katalin PhD; Szabó Brigitta PhD

11.40: Földminősítés a 21. században: miért és hogyan?
Tóth Gergely, az MTA doktora; Csikós Nándor PhD; Laborczi Annamária PhD; Matus Judit; Pásztor László, az MTA doktora; Takács Katalin PhD; Hermann Tamás PhD; Szabó Brigitta PhD

11.55: A termő talajtól a termőföldig – A jó és elegendő élelem nem apadó forrása
Árendás Tamás PhD; Fodor Nándor PhD; Bónis Péter PhD; Csathó Péter, az MTA doktora; Szalai Zoltán PhD

12.10: A honi talajtani kutatások előzményei Kitaibel Pál és kortársai tájfeltáró vizsgálata alapján
Both Mária Gabriella PhD

12.25–12.40: Szünet

12.40: A talaj ökoszisztéma-szolgáltatásának változása eltérő földhasználati rendszerekben
Tóth Zoltán PhD; Kismányoky Tamás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa; Dunai Attila PhD

12.55: A talaj szerves anyaga a környezeti változások tükrében
Szalai Zoltán PhD; Jakab Gergely PhD; Zacháry Dóra PhD; Szabó Lili; Filep Tibor PhD; Madarász Balázs PhD              

13.10: Különböző kristályfázisú TiO2-nanorészecskék viselkedése eltérő kémhatású talajokban
Solymos Karolina; Ariya Badam; Babcsányi Izabella PhD; Pap Zsolt PhD; Farsang Andrea, az MTA levelező tagja

13.25: Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák hozzájárulása a talajegészség, a talajfunkciók és az ökoszisztéma-szolgáltatások alakulásához
Takács Tünde PhD; Kelemen Bettina; Cseresnyés Imre PhD; Füzy Anna PhD

13.40: Milyen talajokon fordulnak elő leggyakoribb özönnövényeink? – A biológiai invázió talajtani hátterének országos léptékű elemzése
Szilassi Péter PhD; Visztra Georgina; Hábenczyus Alida; Soóky Anna; Frei Kata; Bátori Zoltán PhD;  Laborczi Annamária PhD; Pásztor László, az MTA doktora

13.55: A mezőgazdasági vízgazdálkodás kockázatai és lehetőségei a Kárpát-medencében
Tamás János, az MTA doktora; Nagy Attila PhD; Németh Tamás, az MTA rendes tagja

14.10: A talajok víztározó funkciójának és a belvíz-veszélyeztetettségnek az összefüggései Magyarország síkvidéki területein
Bozán Csaba PhD; Körösparti János PhD, Túri Norbert; Kerezsi György, Kajári Balázs, Waltner István PhD; Laborczi Annamária PhD; Pásztor László, az MTA doktora

14.25: Talajnedvesség-térképezés multispektrális és termális UAV kamerákkal
Bertalan László PhD; Szabó Szilárd, az MTA doktora; Szabó Gergely PhD; Holb Imre, az MTA doktora

14.40: Elnöki zárszó
Rajkai Kálmán László, az MTA rendes tagja

 

Az előadások összefoglalói itt érhetők el. 

 

Szervezők

MTA Agrártudományok Osztálya Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság

MTA Földtudományok Osztálya

Természetföldrajzi Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Farsang Andrea