Eseménynaptár

Életterünk a légkör: megfigyelés, modellezés, előrejelzés – 48. Meteorológiai Tudományos Napok

Előadóülés

A regisztráció lezárult.

Időpont

2022. november 17. 09.00-17.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el.


A légköri folyamatok megfigyelése és előrejelzése az utóbbi évtizedekben kulcsfontosságúvá vált az emberiség számára. Az időjárás tudományos igényű előrejelzése ma már csak numerikus modellekkel képzelhető el. A programban a megfigyelés, modellezés, előrejelzés területén elért legfontosabb hazai kutatások, fejlesztések eredményei kerülnek bemutatásra.

 

Program

 

9.00: Megnyitó
Bozó László, az MTA rendes tagja

9.10: Légköri hullámmozgások elmélete és gyakorlati vonatkozásai
Tasnádi Péter, a fizikai tudomány kandidátusa

9.35: A víz-, szén- és nitrogénforgalom vizsgálata agro-ökoszisztémákban
Barcza Zoltán PhD; Fodor Nándor PhD

10.00: A légköri aeroszolhatás evolúciója a közelmúlt éghajlatváltozásában
Gelencsér András, az MTA levelező tagja

10.25–11.00: Szünet és poszterbemutató

11.00: Nyitott fotoakusztikus kamra alkalmazása vízgőzfluxus mérésére
Bozóki Zoltán, az MTA doktora; Horváth László, az MTA doktora; Huszár Helga PhD; Nagy Zoltán, az MTA doktora; Pintér Krisztina PhD; Torma Péter PhD; Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa

11.15: Csapadékizotópok mérése az Atommagkutató Intézetben
László Elemér PhD

11.30: A globális zivatartevékenység monitorozása Schumann-rezonancia-mérések segítségével
Bozóki Tamás; Sátori Gabriella, az MTA doktora; Prácser Ernő PhD; Bór József PhD; Steinbach Péter PhD; Szabóné André Karolina; Buzás Attila

11.45: Magyarország a páneurópai Integrált Szénmegfigyelő Rendszerben
Haszpra László, az MTA doktora

12.00: Innovatív megoldások a repülések meteorológiai támogatásában
Bottyán Zsolt PhD; Kardos Péter; Gyöngyösi András Zénó; Tuba Zoltán PhD; Vránics Dávid

12.15–13.45: Szünet

13.45: Az AROME modellen alapuló numerikus időjárás-előrejelző rendszer fejlesztései
Szépszó Gabriella PhD

14.00: Vegetációs paraméterek prognosztikus számítása az AROME numerikus időjárás-előrejelző modellben
Szintai Balázs PhD; Tóth Helga

14.15: Ködök mezoskálájú modellezése egy új WRF mikrofizikai parametrizáció segítségével
Peterka András; Geresdi István, az MTA doktora

14.30: CNOSSOS-EU új generációs zajterjedési modell felépítése és meteorológiai adatháttere
Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa; Parászka Viola; Balogh Edina; Fritz Petra; Arun Gandhi; Mendyl Abderrahmane; Tordai Ágoston Vilmos

14.45: Légköri szennyeződések terjedésének vizsgálata sokasági éghajlati szimulációkban változó éghajlat esetén
Haszpra Tímea PhD

15.00–15.30: Szünet

15.30: A levegőminőség modellezése: értékelés, előrejelzés, tervezés
Ferenczi Zita PhD; Lázár Krisztina; Tóth Anita

15.45: Adatoktól az előrejelzésig – fejlesztések a katonai meteorológiai prognózisok szolgálatában
Szabó Péter; Péliné Németh Csilla PhD

16.00: Lejtőviharok modellezése
Horváth Ákos, a földrajztudomány kandidátusa; Kurcsics Máté

16.15: Látástávolság előrejelzése az OMSZ Repülésmeteorológiai Osztályán
Fövényi Attila; Kiss Győző

16.30: Meteorológia a közösségi médiában – Új szerepkörben a meteorológusok
Simon Gergő; Üveges Zoltán

16.45: Zárszó
Geresdi István, az MTA doktora

 

Az előadások összefoglalói itt érhetők el.

 

 

Szervezők

MTA Földtudományok Osztálya

MTA Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Geresdi István