Eseménynaptár

Az irodalomtudomány mint digitális bölcsészet: aktuális kutatási irányok és fejlesztési eredmények

Tudomány-népszerűsítő előadás

A regisztráció lezárult.

Időpont

2022. november 17. 18.00-19.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el az MTA YouTube-csatornáján.


Előadó: Kecskeméti Gábor 

Az informatika térhódítása az elmúlt évtized során alaposan átalakította az irodalomtudomány módszertanát és szemléletét is. Minden korábbinál szabatosabbá vált a szoros szövegelemzés; a nagy terjedelmű szövegek özönén (például az egyes nemzetek regényirodalmának egészén) alkalmazható, olykor már a mesterséges intelligencia tartalom- és érzelemelemző eljárásaival is támogatott statisztikai módszerek pedig olyan műfaji, tematikai és retorikai sajátosságok megragadását tették lehetővé, amelyek korábban elérhetetlenek lettek volna. 

A magyar irodalomtörténet, a nemzeti klasszikusok életműve olyan terep, ahol a számítógéppel támogatott szövegfeldolgozó és közzétevő eljárásoknak meghatározó a jelentőségük. Ezekben a fejlesztésekben vezető szerepet játszik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, amely 2021 óta a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium konzorciumi tagjaként végezheti fejlesztéseit. A munkában az irodalomtörténeti alapkutatás és az informatikai innováció kutatási célképzetei a legszorosabb szimbiózisban vannak, méghozzá úgy, hogy a nemzeti identitás meghatározó fontosságú kulturális örökségének, a nemzeti irodalmi hagyomány szöveges emlékeinek elérhetőségét és átláthatóságát a korábbiakkal össze sem mérhető mértékben biztosítják.

Az előadás az irodalomtudománynak e digitális fejlesztések után elérhető új kutatási módszereit és célkitűzéseit szemlélteti, a 19–20. század néhány nemzeti klasszikusának szövegeit használva látványos példaként.

 

Névjegy

Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, az MTA rendes tagja. 1992-ben kezdett fiatal kutatóként dolgozni az Irodalomtudományi Intézetben, amelynek ma kutatóprofesszora és igazgatója, emellett a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője. Személyes kutatási területe a kora újkor (15–17. század), amelynek eszme- és retorikatörténeti kérdéseivel egyaránt foglalkozik; nagyon érdekli az irodalomról való gondolkodás elméletének története, az irodalomtudomány története. Emellett a digitális irodalomtudomány körébe tartozó kutatásokat vezet, alkalmanként maga is ír programkódot.

Szervező

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály