Eseménynaptár

Zaránd Gergely Attila: Klasszikus és kvantumüvegek:hiszteretikus optimalizáció és adiabatikus kvantumszámítás

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. október 26., 14:00 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A rendezetlen, kölcsönható rendszerek üvegszerű állapotait mind a mai napig nem értjük. Előadásomban ilyen rendszerek dinamikáját vizsgálom – a kutatótársaimmal elért eredményeket helyezve előtérbe. Megmutatom, hogyan lehet az adiabatikus lemágnesezés módszerét használni az utazó ügynök problémájára.

Áttekintem továbbá a kvantumos Coulomb-üveg és a kvantumos Sherrington–Kirkpatrick-modell fázisdiagramját és dinamikai tulajdonságait. Végül kitérek az üvegszerű modellek adiabatikus kvantumszámítással való optimalizálásának lehetőségére, felvetve a kérdést: Lehetséges-e az utazó ügynök problémáját adiabatikus kvantumszámítás segítségével hatékonyan megoldani?

Kapcsolattartó

Jároli Erika (telefon: +36 1 411 6313)