Eseménynaptár

Felinger Attila: A kromatográfia sokszínűsége

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. október 11., 11:45 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A különféle elválasztási módszerek között a kromatográfia kiemelkedik számos megvalósítási és alkalmazási lehetősége, illetve hatásossága miatt. A folyadékkromatográfia és a szuperkritikusfluidum-kromatográfia területén végzett kutatásainkkal igyekeztünk feltárni ezen elválasztási módszerek alapvető jelenségeit.

Vizsgáltuk, hogy melyek azok az alapvető folyamatok, amelyek az elválasztások hatékonyságát befolyásolják. Megállapítottuk, hogy a kromatográfiás oszlopok kialakítása alapvetően befolyásolja a kromatográfiás sávok szélesedését.

A kromatográfiás elválasztások termodinamikai és kinetikai jellemzőinek meghatározása mindig is alapvető fontosságú volt a kölcsönhatások jellemzésére. Az elmúlt években rámutattunk arra, hogy e jellemzők értékeinek kísérleti meghatározását számos ellentmondás kíséri. A kromatográfia számos területén heterogén kölcsönhatások alakítják a retenció mértékét, és az egyes kölcsönhatások jellemzése lehetetlen az elterjedten alkalmazott van ’t Hoff-ábrázolás alkalmazásával.

A szuperkritikusfluidum-kromatográfia (SFC) területén végzett elválasztások tervezése sokkal bonyolultabb, mint folyadékkromatográfiában a mozgófázis összenyomhatósága, sűrűségének változása miatt. Megmutattuk, hogy a mozgófázis tömegáramának ismerete nélkül az SFC-elválasztások alapvető folyamatainak megértése lehetetlen.

Kapcsolattartó

Antal Zsuzsa (telefon: 36-1-4116-306)