Eseménynaptár

A magyar kisebbségek 100 éve

Konferencia

Időpont

2022. szeptember 22. - 09.30 / 2022. szeptember 23. - 18.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A konferencia folytatása a Horthy-korszakkal kapcsolatban 2020-ban, és az államszocializmus időszakával foglalkozó, 2021-ben megrendezett tanácskozásnak. Célja, hogy az elmúlt 30 év kutatási eredményei alapján számot adjon a Kárpát-medencei magyar kisebbségek legtágabb értelemben vett (gazdasági, társadalmi, jogi, politikai és kulturális aspektusok) helyzetének alakulásáról 1920-tól 2020-ig. A konferenciát egy hosszútávú tendenciákkal foglalkozó demográfiai és társadalomtörténeti panel vezeti be. Ezt négy kronológiai egység követi, a történelmi fordulópontokhoz igazodva. A konferencián való részvétel ingyenes. A rendezvény utólag megtekinthető lesz az Akadémia Youtube csatornáján.

Regisztrálni ide kattintva lehet. 

 

Részletes program

2022. szeptember 22.

9.30-9.45 Megnyitó
Zsoldos Attila osztályelnök

Köszöntés: Freund Tamás, az MTA elnöke

9.45-11.45  Hosszútávú tendenciák: demográfia, gazdaság, társadalom, asszimiláció

Elnök: Kövér György

Előadók:
Kocsis Károly: Államok és etnikai térszerkezet a Kárpát-medencében Versailles előtt és után

Demeter Gábor: A határon túli magyarok lakta régiók gazdasági fejlettségének változásai, 1910-2010      

Tátrai Patrik: A társadalmi pozíciók átrétegződése a Kárpát-medencében, 1910-2010               

Kiss Tamás: Asszimilációs folyamatok a Kárpát-medencében 1918 után

Csernicskó István: Nyelvpolitikai rezsimek a Kárpát-medencében, 1920-2020                                 

11.45-12.30 Ebédszünet                        

12.30 -14.30 A két világháború közötti időszak 1920-1938

Elnök: Pritz Pál

Előadók:
Szarka László: Multietnikus nemzetállamok, nagyhatalmi forgatókönyvek a versailles-i Közép-Európában

Simon Attila: Az elutasítástól az elfogadásig. A szlovákiai magyarok közösséggé válása

Szakál Imre: Magyarok a csehszlovák Kárpátalján

K. Lengyel Zsolt: Kényszerű középúton. Erdélyi magyarok Nagy-Romániában

Dévavári Zoltán: Kiútkeresés. A délvidéki magyar politika két évtizede, 1918–1941

14.30-14.45 Szünet

14.45-16.45 A II. világháborúban 1938-1947

Elnök: Gyarmati György

Előadók:
Romsics Ignác: Trianon revíziója és megismétlése

Szeghy-Gayer Veronika: Dél-szlovákiai magyar közalkalmazottak a változó világban, 1938-1948

Brenzovics László: Kárpátalja az első bécsi döntéstől a párizsi békéig

L. Balogh Béni: Észak-Erdély - Dél-Erdély: magyarok többségben és kisebbségben

A. Sajti Enikő: „Kis Bácskában süvít a szél…” Magyarok és szerbek 1941-1947

­­2022. szeptember 23.

9.00-11.00 Az államszocializmus időszaka 1947/48-1989

Elnök: Rainer M. János

Előadók:
Földes György: Magyarország és a határon túli magyarság, 1948-1989

Popély Árpád: A magyar kisebbség a pártállami évek Csehszlovákiájában 1948-1989

Molnár D. Erzsébet: Kárpátalja az államszocializmus időszakában, 1944 - 1985

Novák Csaba Zoltán: A szocialista nemzetépítés és integráció között. Az RKP magyarságpolitikája 1948-198

Vukman Péter: Magyar-jugoszláv kapcsolatok és a délvidéki magyarok a békekötés után

11.00-11.10   Szünet

11.10-13.30  A rendszerváltás óta 1990-2000   

Elnök: Földes György

Előadók:
Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája, 1990-2020

Öllős László: Magyar stratégiák 1989 után Pozsonytól Kassáig

Fedinec Csilla: A kisebbségi kérdés az ukrán államban: a kárpátaljai magyarok példája

Horváth István: „Jogot igen, státust nem”. A román állam 1990 utáni magyarságpolitikája

Szerbhorváth György: Délvidék: A háborús ellenállástól az újabb egypárt-rendszeri

Papp Z. Attila: Konkurencia és kompetencia: a Kárpát medencei anyanyelvi oktatás kihívásai napjainkban 

13.30-14.00 Ebédszünet

14.00 – 16.00 A kisebbségkutatás helyzete: eredmények, teendők, kutatási irányok                        

Elnök: Gyáni Gábor

Előadók:
Egry Gábor: A dekonstrukción túl? Lehet-e a kisebbségtörténetből új, nagy történeti elbeszélés?

Gaucsik István: A szlovákiai magyar történetírás eredményei és feladatai

Fodor János: Az erdélyi magyar történetírás műhelyei 

Gidó Attila: Az erdélyi zsidók 20. századi történetének kutatása

16.00 - 16.30 Általános vita

16.30-17.00 Zárszó
Ablonczy Balázs

17.00-18.00 Fogadás a Krúdy-teremben