Eseménynaptár

Szente Lajos: Alap- és alkalmazott kutatás a ciklodextrin technológiában

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. szeptember 13., 11:00 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

"A ciklodextrin (CD) alapú, szabályozott hatóanyag-leadású, nem-kovalens, szupramolekuláris rendszerek 1975-től fokozatosan mozdultak el az akadémiai és ipari kutatóhelyek tudományos érdekességeinek világából a gyakorlati alkalmazás, a termékfejlesztés irányába. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt 45 év alatt e témán dolgozva, végig kísérhettem annak kialakulását, nehéz és sikeres időszakait, végül egyes kísérleti eredmények gyakorlatba ültetését, termékekben történő megvalósulását.

A téma nemzetközileg elismert úttörője, Szejtli József tanítványaként és munkatársaként, aktív részesévé válhattam az ötletek, a kémcsőkísérletek szintjéről induló eredmények megszületésének, elterjedésének, és olykor termékekben, eljárásokban történő hasznosulásának. Gyakorlat-orientált kutatót nagyobb öröm nem érhet annál, mint hogy némely kutatási témája egy - még általa belátható időn belül - a felismeréstől a megvalósulásig eljut. Az alkalmazott szénhidrát-kémia és a szupramolekuláris kémia egymással átfedő területén, a ciklodextrin technológiában, a CDk és származékjaik előállításában, komplexképző sajátságaik megismerésében és alkalmazási lehetőségeinek felderítésében vettem részt a Chinoin-ban, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézetében (NIH), majd a CycloLab Kft-ben. Hozzájárultam ahhoz, hogy hazánkban volt először alfa-, béta- és gamma-CD ipari méretben, nagy tisztaságban elérhető. Munkatársaimmal meghatározó szerepet töltöttünk be a hidroxipropil-bétaCD és a szulfobutiléter-bétaCD oldékonyságfokozó gyógyszeripari segédanyagként történő kifejlesztésében, engedélyezésében és humán gyógyszerekben történő felhasználásában. Elsőként ismertük fel és közöltük a CDk szelektív molekulafelismerésében rejlő detoxikálás lehetőségét, tételeztük fel, majd igazoltuk a CDk mesterséges receptor funkcióját. Ez utóbbi eredményeink is hozzájárultak az első racionálisan tervezett CD gyógyszer (Bridion™, Merck) sikeréhez, és a hidroxipropil-BCD árva gyógyszerkénti engedélyezéséhez.

Konkrét példák illusztrálják alapkutatási eredményeink sikeres gyakorlati felhasználását, termékekben és eljárásokban történő alkalmazását. Munkatársaimmal elért eredményeink alapján a nemzetközi szakma a magyarországi CD technológiai kutatást-fejlesztést a világ élvonalába helyezi. "

Szente Lajos

Kapcsolattartó

Antal Zsuzsa (telefon: 36-1-4116-306)