Eseménynaptár

Kollár László: Homogén katalízis, a szintetikus kémiai kutatások nagy hatékonyságú eszköze

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. szeptember 13., 11:45 óra

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

"A különböző homogén katalitikus reakciók – a hidrokarbonilezésektől a keresztkapcsolási reakciókon át a gyűrűzárásokig – nagy mértékben bővítették a szintetikus kémikus eszköztárát. Ma már e reakciókat senki sem tekinti csupán valamiféle intellektuális játéknak, mint az pályám elején gyakran megtörtént. Az átmenetifémek koordinációs kémiájának – és különösen az átmenetifém-organikus vegyületek tulajdonságainak – alaposabb megismerése, a kezdeti félelmek legyőzése olyan csodálatos reakciókkal ajándékozott meg bennünket, amelyek a legváltozatosabb termék-családok szintézisében is megkerülhetetlenek.

Korábbi, levelező tagsági székfoglaló előadásomban arra tettem kísérletet, hogy bemutassam, hogyan járulhat hozzá az átmenetifémek koordinációs kémiájának vizsgálata (hagyományosan szervetlen kémiához tartozó  terület) a szén-monoxidot mint C1-építóelemet alkalmazó modern szintetikus eljárások (hagyományosan a szerves kémiához tartozó terület) kidolgozásához. 

Ezúttal döntően a szupramolekuláris kémia egyik ígéretes vegyületcsaládjára, a 2-metilrezorcinból felépíthető kavitandokra koncentrálok. A tárgyalni kívánt konkrét részterületek a következők:

  • többemeletes befogadó molekulák felépítése nagy hozamú hagyományos és homogén katalitikus reakciók kombinálásával; újszerű struktúrák szintézise a molekuláris "tálaktól" a "zsákokig",
  • váratlan kemoszelektivitású ("tetra-szelektivitású") palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciók,
  • hidroformilezési reakciók a felső peremen sztirol szerkezeti egységet tartalmazó kavitandokkal,
  • királis és nagy vízoldhatóságú kavitandok szintézise,
  • a kavitandok mint molekuláris csomagolóanyagok: "gazda-vendég" kölcsönhatások."

Kollár László

Kapcsolattartó

Antal Zsuzsa (telefon: 36-1-4116-306)