Eseménynaptár

Kaptay György: A kohászattól a nanotudományokig

Székfoglaló előadás

Időpont

2022. szeptember 9., 14:00 óra

Helyszín

MTA MAB Székház
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3

Részletek

"A műszaki tudományok az egymásra épülő emberi tudás ötödik szintjén helyezkednek el, felhasználva a nyelvtudomány (1. szint), a matematika (2. szint), a mennyiségek és mértékegységek rendszere (3. szint) és a természettudományok (4. szint) „minden” felhalmozott tudását.

Én három nyelven (magyar, angol, orosz) tudom egyértelműen kifejezni gondolataimat, elsajátítottam a matematika alapjait és elolvastam „szinte mindent” a 3 … 5. szinteken, de a 3. szinttől kezdve már a magam útját jártam. Minden elődömet tisztelem, de tekintély alapon nem voltam hajlandó semmit sem elfogadni: se az SI mértékegységrendszer (hibás) 7 alapmennyiségét, se a nano-tudományok (hibás) Kelvin egyenletét, stb... Ennek a mindig mindent megkérdőjelező és a vélt igazához kellemetlenül ragaszkodó kutatói életútnak néhány állomását mutatom be egy órában minden kedves érdeklődőnek. Tessék nyugodtan kételkedni és kérdezni !!!"

Kaptay György

Kapcsolattartó

Bakallár Imola (telefon: 411-6307)