Eseménynaptár

Az MTA 195. közgyűlése - Előadóülés a barlangok és a karszt nemzetközi éve alkalmából

Tudományos ülés

Időpont

2022. május 19. 10.00-16.05 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

 

10.00  Megnyitó
Demény Attila, az MTA rendes tagja

10.05 A „Cave and Karst Systems of Hungary" c. könyv (szerk. Veress Márton és Leél-Őssy Szabolcs, Springer Kiadó) bemutatása
Veress Márton, az MTA doktora; Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa

10.15 Magyarország karsztterületeinek növényzete
Bátori Zoltán PhD; Bauer Norbert PhD; Erdős László PhD; Vojtkó András PhD

10.30 Magyar karsztos területek állatvilága
Balázs Gergely PhD; Szinetár Csaba, a biológiai tudomány kandidátusa; Csorba Gábor PhD; Paulovics Péter

10.45 Paleokarszt-jelenségek Magyarországon (Pre-pleisztocén példák)
Mindszenty Andrea, az MTA doktora; Sebe Krisztina PhD

11.00 Aktív és fosszilis karszt a Nyugat-Mecsekben: geokronológia és fejlődéstörténet
Sebe Krisztina PhD; Csillag Gábor PhD; Bauer Márton PhD; Surányi Gergely PhD; Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia PhD; Novothny Ágnes PhD

11.15 Medenceléptékű áramlási rendszerek hazai karsztterületeken - ismeretek új értelmezésben
Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora; Erőss Anita PhD; Csondor Katalin; Iván Veronika; Tóth Ádám PhD

11.30 Karsztmorfológiai és barlangtani vizsgálatok Ódorváron és az 50 éve felfedezett Hajnóczy-barlangban. Kutatástörténeti összefoglalás
Mucsi László PhD

11.45 Magyarországi karsztvidékek morfometriai elemzése térinformatikai eszközök segítségével
Telbisz Tamás PhD

12.00 A Bakonyvidék fedett karsztja
Veress Márton, az MTA doktora

12.15 A Budai-termálkarszt barlangjai
Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa; Virág Magdolna PhD

12.30 Szünet, poszterek

 1) Hazai cseppkövek paleoklimatológiai kutatása
Demény Attila, az MTA rendes tagja

 2) A Gomba szénhidrogén rezervoár paleokarsztja
Bauer Márton PhD; Raucsik Béla PhD; Varga Andrea PhD;Tóth Tivadar, az MTA doktora

 3) A barlangos bélyegek és képeslapok szerepe a barlangok, a barlangi képződmények és a barlangi élőlények megismertetése és védelme érdekében
Lénárt László PhD

 13.30 Monitoring jellegű vizsgálatok magyarországi barlangokban: következtetések a cseppkövek képződését és összetételét meghatározó folyamatokra
Czuppon György PhD; Demény Attila, az MTA rendes tagja; Leél-Őssy Szabolcs, a földtudomány kandidátusa; Stieber József; Óvári Mihály PhD; Dobosy Péter PhD; Berentés Ágnes; Kovács Richard; Kiss Klaudia PhD; Kovács Zsófia PhD; John Szilárd

13.45 Travertínók és mésztufák Magyarországon
Kele Sándor PhD

14.00 Magyarországi barlangok védelme és az Országos Barlangnyilvántartás aktualitásai
Egri Csaba

14.15 Geofizikai és víznyomjelzéses vizsgálatok a Gömör-Tornai-karszt területén
Gruber Péter; Gaál Lajos, a biológiai tudomány kandidátusa

14.30 A Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) története (1992-2021), mérési eredményei, azok felhasználhatósága a fenntartható vízkészletgazdálkodásban
Lénárt László PhD; Czesznak László; Hernádi Béla; Darabos Enikő PhD; Miklós Rita; Ilyés Csaba; Pelczéder Ágnes; Kovács Balázs PhD

14.45 Vízföldtani adatok származtatása a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer idősorainak elemzése alapján
Darabos Enikő PhD; Tóth Márton PhD

15.00 A bükki hideg és termál karsztrendszer kapcsolata
Miklós Rita

15.15 A Dunántúli-középhegység karsztvíztárolójának numerikus hidrodinamikai modellezése
Gondárné Sőregi Katalin; Molnár Mária PhD; Balogh Viktor; Kovács Balázs PhD; Viszkok János PhD

15.30 Hidrogeológiai és szpeleológiai kutatások a Villányi-hegységben
Erőss Anita PhD; Dezső József PhD; Czigány Szabolcs PhD; Csicsák József; Czuppon György PhD; Csondor Katalin; Kovács János PhD; prof. Müller Imre PhD; Pirkhoffer Ervin PhD; Szalai Viktor; Rezsek Marietta; Szulimán Szilvia; Varga György PhD; Zentainé Czauner Brigitta PhD; Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa

15.45 A barlangbeszakadással keletkező mészkőszurdokok sajátosságai
Hevesi Attila, az MTA doktora

16.00 Zárszó
Demény Attila, az MTA rendes tagja

Kapcsolódó esemény: Berentés Ágnes fotókiállítása az MTA Székházban a barlangok varázslatos világáról

Az esemény utólag visszanézhető lesz az MTA Youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/c/MTA1825

 

Szervezők

CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

MTA Földtudományok Osztálya

MTA Geokémiai, Ásvány - és Kőzettani Tudományos Bizottság Felsőoktatási Munkabizottsága

Természetföldrajzi Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Demény Attila (telefon: 36-1-3092600)