Eseménynaptár

A történetiség kérdései a bölcsészet- és a társadalomtudományokban

Konferencia

Időpont

2021. november 29. 10.30-17.45 óra között

Helyszín

Online
közvetítés, élőben

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el.


Program

 

10.30–12.30: 1. SZEKCIÓ

A történetiség fogalma a történeti tudományokban
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja (BTK Történettudományi Intézet)

A gyorslábú Atalanté és a történeti idő paradoxona
Gábor György PhD, Dr. habil., tanszékvezető egyetemi tanár (Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék)

Veii ostroma
Rung Ádám PhD, megbízott előadó (ELTE BTK Ókortudományi Intézet)

A család és a nő mint történeti probléma
Erdélyi Gabriella PhD, tudományos főmunkatárs, Lendület-kutatócsoport-vezető (BTK Történettudományi Intézet)

 

12.30–13.45: Ebédszünet

 

13.45: Könyvbemutató: Az angol irodalom története (a hétkötetes mű első négy kötetének bemutatója)

 

14.00–15.30: 2. SZEKCIÓ

Formák, korok és irodalomtörténet-írás – a magyar nyelvű angol irodalomtörténet kapcsán
Komáromy Zsolt PhD, habilitált egyetemi docens (ELTE BTK Anglisztika Tanszék)

Kartográfiai módszer az irodalomtörténet-írásban
Kappanyos András, az MTA doktora, tudományos tanácsadó és osztályvezető (BTK Irodalomtudományi Intézet)

Szubverzív anakronizmus
Hornyik Sándor PhD, Dr. habil., tudományos főmunkatárs (BTK Művészettörténeti Intézet)

 

15.30–15.45: Szünet

 

15.45–17.45: 3. SZEKCIÓ

A tudományos terminusok jelentésváltozásának problémaköre az összehasonlító tudománytörténeti kutatásban
Békés Veronika, a filozófiai tudomány kandidátusa, kutató professor emeritus (BTK Filozófiai Intézet)

Ráébredés a pszichológia történetiségére
Hunyady György, az MTA rendes tagja, professor emeritus (ELTE PPK Pszichológiai Intézet)

A múlt emlékei a néprajzban
Báti Anikó PhD, tudományos főmunkatárs (BTK Néprajztudományi Intézet)

Barangolások Anonymusszal – avagy szempontok a magyar nyelv történeti forrásainak értékeléséhez
Tóth Valéria, az MTA doktora (DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék)

 

Szervezők

MTA Filozófia- és Történettudományok Osztálya

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Ruzsits Ildikó (telefon: 36-1-4116312)