Eseménynaptár

Jövőformáló tudomány – Tudománytörténeti újdonságok az Irodalomtudományi Intézet legújabb könyvtermése alapján

Előadások

Időpont

2020. november 25. 10.00-14.30 óra között

Helyszín

BTK Irodalomtudományi Intézet - Klaniczay-terem
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

Részletek

A BTK Irodalomtudományi Intézete az idei tudományünnepi konferenciáján a legfrissebb könyvtermése alapján mutatja be új kutatási eredményeit. Ennek alapján az előadások a szerzői munkák jelentőségét és nóvumait helyezik a középpontba. A konferencia anyaga reprezentálja az Intézet fő kutatási területeit és irányait: a korai időszaktól a modern kori irodalom vizsgálatáig, emellett az irodalomtudományi kutatómunka sokfélesége is feltárul a kritikai szövegkiadások készítésétől az elméleti jellegű szintézisekig. A kötetek nem kizárólag a magyar, hanem a külföldi kutatóközösséghez is szólnak. A rendezvény célja, hogy Intézetünk arculatát az itt végzett sokoldalú és változatos kutatómunka eredményei alapján láttassuk a szakma és egyben a nagyközönség számára is.

 

Program

10.00–10.10: Köszöntő
Kecskeméti Gábor

10.10–10.30: Szilágyi, Emőke Rita (ed.): Nicolaus Olahus 450: Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death
Bemutatja: Kiss Farkas Gábor

10.30–10.50: Tasi Réka – Móré Tünde (szerk.): Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban
Bemutatja:

10.50–11.20: Szünet

11.20–11.40: Breuer, Dieter – Tüskés, Gábor – Lengyel, Réka (Hrsg.): Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa
Bemutatja: Lengyel Réka

11.40–12.00: Dóbék, Ágnes – Mészáros, Gábor – Vaderna, Gábor (eds.): Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820
Bemutatja: Csörsz Rumen István

12.00–12. 20: Török Zsuzsa (s. a. r.): Arany János: Elbeszélő költemények
Bemutatja: Rózsafalvi Zsuzsa

12.20–13.20: Szünet

13.20–13.40: Hajdu Péter – Kálmán C. György – Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.): Leírás: Elmélet, irodalom, kép
Bemutatja: Z. Varga Zoltán

13.40–14.00: Palkó Gábor: A másodlagos megfigyelés gyakorlatai: Analóg és digitális szövegpraxisok olvasatai rendszerelméleti és médiaarcheológiai összefüggésben
Bemutatja: Molnár Tamás Gábor

14.00–14.20: Szávai Dorottya – Földes Györgyi (szerk.): Kánon és komparatisztika: A kánonok többszólamúsága
Bemutatja: Szávai Dorottya

14.20: Zárszó

 

Szervező

BTK Irodalomtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Kiss Margit (telefon: (36 1) 279 2760)