Eseménynaptár

Kazakok: Egy nomád kipcsak nép útja a köztársaságig - Ivanics Mária elődása

Előadás

Időpont

2020. február 18., 17:30 óra

Helyszín

Kőrösi Csoma Társaság
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B félemelet 172.

Részletek

Az előadás a törökség kipcsak nyelvágához tartozó kazakok etnogenezisét követi nyomon napjainkig. Tárgyalja a kazak szó eredetét, az „államalapítást”, a nomád társadalmi szervezet és a nemzetségek jellemzőit. Végigkíséri a kazak kánságok betagolását a cári birodalomba, bemutatja a Szovjetunión belüli helyüket, majd útjukat a köztársaság kikiáltásáig. Az előadásban szó lesz az ország gazdasági potenciáljáról, az ott élő nemzetiségekről, a lakosság vallási megoszlásról és a magyar-kazak rokonság elméletéről is.

Ivanics Mária a Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tanszékének professzora. Fő kutatási területe a Krími Kánság és az eurázsiai steppe népeinek története, az Oszmán Birodalom európai vazallusainak egymáshoz és a Portához való viszonya, valamint a Volga-vidék történeti hagyományának feldolgozása.

Szervező

Kőrösi Csoma Társaság

Kapcsolattartó

Iványi Tamás (telefon: +36 1 411 6500/2949)