Eseménynaptár

Magyarok a Kárpát-medencében 4.

Nemzetközi konferencia

Időpont

2019. december 09. 10.00-17.00 óra között

Helyszín

MTA SZAB-székház
6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Részletek

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

PROGRAM

 

  9.30 - 10.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00 - 10.20 MEGNYITÓ

                       Elnök: Szónokyné Ancsin Gabriella

                       KÖSZÖNTÉS

                       Rakonczai János egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

 10.20 - 12.00   PLENÁRIS ÜLÉS

 10.20 – 10.40   Orosz Ildikó rektor, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

                         Kárpátaljai magyarok helyzetének sajátosságai

10.40 – 11.00   Péti Márton elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

                         A Kárpát-medencei magyarság egyes társadalmi-gazdasági pozíciói

11.00 – 11.20   Gulyás László egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem                       

                         A trianoni békediktátum hosszú távú hatásai: avagy a magyar kisebbség sorsa

                         1920-2020

11.20 – 11.40   Rácz Lajos: egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

                        A klímaváltozások mezőgazdálkodásra gyakorolt hatásának regionális

                         különbségei a Kárpát-medencében.

11.40 – 12.00   Magyarok a Kárpát-medencében3. konferenciakötet bemutatása

 

14.00 –           SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

 13.30 – 16.00 GEOLÓGIA, ÁSVÁNYKINCSEK SZEKCIÓ

                       Szekcióelnök: Sümegi Pál egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

 

13.30 -  13.45  Nagy Balázs–Gulyás Sándor–Sümegi Pál PhD hallgató–egyetemi adjunktus-

                        egyetemi tanár  SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                        Egy előzetes archeomalakológiai vizsgálati eredményei a kora neolit Alsónyék

                        -Bátaszék lelőhelyről

13.45 -  14.00  Szónoky Miklós – Gulyás Sándor ny. egyetemi docens – egyetemi adjunktus

                        Szegedi Tudományegyetem SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék 

                        Szermonostor faragott kőanyagának geológiai vizsgálata és származása 

14.00 -  14.15  Cseh Péter PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                        Pusztaszeri Vesszős-halom (kurgán) geoarcheológiai vizsgálata

14.15  - 14.30  Benyó-Korcsmáros Réka PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani

                        Tanszék

                         Lótusz Nagyváradról: a püspökfürdői hévízi tündérrózsa eredetének kérdése

14.30  - 14.45  Tapody Réka Orsolya PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                         Egy erdélyi tőzegláp környezettörténeti rekonstrukciója részletes szedimen-

                         tológiai és geokémiai vizsgálatok alapján

14.45 – 15.00  KÁVÉSZÜNET

15.00 -  15.15   Patocskai Zoltán PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                         Egy Délkelet-alföldi mélyvízi hordalékkúp rendszer proximális részének 3D

                         modellezése

15.15 -  15.30  Makó László - Molnár Dávid - Sümegi Pál PhD hallgató – egyetemi tanár

                        SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                        A bodrogkeresztúri lösz-paleotalaj szelvény környezettörténeti és üledékföld-

                        tani vizsgálata

15.30 -  15.45 Vári Tamás Zsolt egyetemi hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék

                         A magyarbagói tőzegmohaláp negyedidőszak végi környezettörténete

15.45 -  16.00  Kérdések, vita

 

14.00  - 15.45 STATISZTIKA SZEKCIÓ

                        Szekcióelnök: Laczka  Éva Zita, a KSH ny. elnökhelyettese

 

14.00 -  14.15  Tóth János egyetemi docens SZTE, BTK, Filozófia tanszék

                           Fekete Gyula a magyarság  elöregedéséről

14.15 -  14.30  Zsibók Zsuzsanna - Páger Balázs  tudományos munkatárs

                         Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont RKI Pécs

                            Regionális gazdasági növekedési pályák hosszú távú előrejelzése a Visegrádi

                         országokban

14.30 -  14.45  Kovály Katalin kutató CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest

                           A kárpátaljai magyar szórvány tipizálási lehetőségei

14.45 – 15.00  KÁVÉSZÜNET

15.00  - 15.15  Erőss Ágnes tudományos munkatárs CSFK Földrajztudományi Intézet BP.

                        A kárpátaljai magyarok anyanyelvi és felekezeti összetétele a SUMMA 2017

15.15  - 15.30  Györbiró Nóra Alice PhD Babes Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

                           A Bihar megyében élő nők termékenységi rése. Tények és következmények.

15.30  - 15.45  Kérdések, vita

 

14.00 -  15.45 DEMOGRÁFIA, VÁNDORLÁS SZEKCIÓ

                       Szekcióelnök: Bajmócy Péter egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 

14.00 -  14.15 Bajmócy Péter - Ilcsikné Makra Zsófia egyetemi docens, tudományos

                        segédmunkatárs SZTE Gazdaság-és Társadalomföldrajz Tanszék

                       A hazai települések népességszám-változási problémái 2012-2019 között

14.15 -  14.30 Koós Bálint tudományos munkatárs Közgazdaság- és Regionális Tudományi

                        Kutatóközpont Budapest

                          Belső vándormozgalom hatása városainkra

14.30 -  14.45 Benedek Viktória  PhD hallgató Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

                       Tanszék Debrecen

                        Push és/vagy Pull vándormozgalmi tényezők a kárpátaljai magyarság minden-

                        napjaiban

14.45 – 15.00  KÁVÉSZÜNET

15.00  - 15.15  Solymári Dániel nemzetközi kapcsolatok vezető Magyar Máltai Szeretet-

                        szolgálat

                           Gondoskodó kíséret –  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat menekültügyi

                        szerep vállalása forrástól a célig

15.15  - 15.30  Szónoky Miklósné ny. egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem

15.30  - 15.45 Kérdések, vita

 

14.00  - 16.00  RÉGIÓK, EURORÉGIÓK SZEKCIÓ

                        Szekcióelnök: Pál Viktoregyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

 

14.00 -  14.15 Hardi Tamás – Miklósné Zakar Andrea tudományos főmunkatárs KRTK

                       RKK Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztály Győr

                       Kárpát-medence és Közép-Európa: eltérések és hasonlóságok a térképze-

                       tekben                 

14.15 -  14.30 Ritter Krisztián  habil egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes Regionális

                       Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Szent István Egyetem Gödöllő

                       Az agrárágazat szerepének kutatása és annak tapasztalatai Erdélyben

 14.30 - 14.45 Lakatos Artur kutató Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Román Elemzési és

                       Stratégiai Kutatások Intézete Kolozsvár

                       A romániai magyar kisebbségi magyar politizálás lehetőségei

14.45 – 15.00 KÁVÉSZÜNET

15.00  - 15.15 Fekete Károly kutató Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. Társadalom-

                       tudományi Kutatócsoport Siófok

                          Földrajzi régiók és a területi közigazgatás kapcsolata a Kárpát-medencében a

                       Székelyföld és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet példáján

15.15  - 15.30 Fehér Helga egyetemi adjunktus Pannon Egyetem Veszprém

                       Ingatlanárak alakulása és specialitások a Balaton-parti településeken

15.30  - 15.45 Besenyi Sándor nyugdíjas

                       Mozgástér és feladatok

15.45  - 16.00 Kérdések, vita

 

14.00  - 16.00 TURIZMUS, KULTÚRA SZEKCIÓ

                       Szekcióelnök: Molnár Gergely osztályvezető, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

 

14.00 -  14.15 Molnár Gergely osztályvezető, Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest

                       A Kárpát-medence vasúthálózatának fejlődése Trianontól napjainkig

14.15 -  14.30 Dajka-Szederkényi Kornélia PhD hallgató SZIE Enyedi György Regionális

                       Tudományok Doktori Iskola Budapest

                       Wellness preferenciák az Őrség vidéki turizmusában

14.30 -  14.45 Tőzsér Anett kutatási főmunkatárs Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest

                        A székelyföldi és a felvidéki turisztikai szervezeti rendszer összehasonlító

                        vizsgálata

14.45 – 15.00 KÁVÉSZÜNET

15.00 - 15.15  Györbiró András-Szilágyi Györgyi  adjunktus – professzor Partiumi Keresz-

                        tény Egyetem Nagyvárad

                        A Baden-Württemberg régióban élő magyarországi és romániai vendégmun-

                        kások vallásos magatartása és attitűdjei

15.15  - 15.30  Gracsek Alexandra PhD hallgató SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz

                        Tanszék

                            A közterületen szórakozó középiskolások deviáns viselkedésformáinak térbe-

                         lisége Szegeden

 15.30  - 15.45  Révészné Papp Klára

                          Egy iskolateremtő, a kultúra iránt elkötelezett főúr emlékezete Gróf Festetics

                          György halálának 200. évfordulóján                      

15.45  -  16.00  Kérdések, vita

 

14.00  -  16.00 HATÁROK SZEKCIÓ

                        Szekcióelnök: Pál Ágnes egyetemi magántanár Szegedi Tudományegyetem

 

14.00 -  14.15  Koszorú Lajos ügyvezető Város-Teampannon Kft Budapest

                           Hármas határok a Kárpát-medencében

14.15 -  14.30  Suti Zoltán PhD hallgató

                        Határok és a migráció

14.30 -  14.45  Linc Annamária PhD hallgató ELTE Regionális Tudományi Tanszék

                        Budapest

                        Határon átnyúló együttműködések a magyar-ukrán határszakaszon     

14.45 – 15.00  KÁVÉSZÜNET

15.00  - 15.15  Kriska Olivér – Bende Dávid PhD hallgató SZTE TTIK Gazdaság- és

                        Társadalomföldrajz Tanszék

                        A mentális határok és a szerb-magyar államhatár szerepe Szabadka város

                        életében

15.15  - 15.30  Dénes Zoltán egyetemi docens

                        A békéből a béketlenségbe a Parciumban

15.30  - 15.45  Fleisz János , egyetemi tanár Sapientia Varadiensis Alapítvány Nagyvárad

 Ünnepek, emléknapok Nagyváradon 1940-1944

15.45  - 16.00  Kérdések, vita

 

16.00               Konferencia zárása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervező

MTA SZAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottság