Eseménynaptár

A Nyelvtudományi Intézet programjai I.: Magyar Tudomány Ünnepe 2019 – Kutatóhelyek tárt kapukkal

Előadások

Időpont

2019. november 19. 14.00-17.00 óra között

Helyszín

Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.

Részletek

Program

14.00–15.00: Finnugor nyelv-e a magyar? Nyelvrokonság és archeogenetika
É. Kiss Katalin, Németh Endre

Helyszín: földszinti előadóterem

15.00–16.00: Megszólaltathatók-e régi korok beszélői? Maszath Örzse, Macska János, Fokhagymáné és a többiek nyomában
Bácsi Enikő, Dömötör Adrienne, Varga Mónika (Nyelvtörténeti munkacsoport)

Helyszín: földszinti előadóterem

Hogyan kutatható régi korok adatközlőinek nyelvhasználata, és miért fontosak az ilyen irányú vizsgálatok a nyelvtörténész számára? A mindennapi életből merítő forrásokkal a történetiség olyan vonatkozásaira hívjuk fel a figyelmet, amelyek eddig többé-kevésbé rejtekeztek, miközben – főként összegyűjtve és összevetve – általánosabb érdeklődésre is számot tarthatnak. Értéket őrzünk és teremtünk: forrásokat digitalizálunk, elemzünk és a korpusz alapján a középmagyar kor élőnyelvét kutatjuk.

Rövid programunk két részre oszlik. Egyfelől bemutatjuk a munkacsoportunk által épített és folyamatosan bővített Történeti magánéleti korpusz (tmk.nytud.hu) megújult honlapját és új keresési lehetőségeit, kitérve az adatbázis sokrétű felhasználhatóságára nyelvészek és nem nyelvészek számára is. Másfelől – anyagunk bemutatásához is kapcsolódva – néhány témát villantunk fel a nyelvi variabilitás témaköréből.

Ezúttal olyan kérdéseket igyekszünk érinteni, amelyek a mai nyelvhasználattal kapcsolatban is gyakran felvetődnek: Hogy is áll(t)unk a „-ba/-be || -ban/-ben” használatával? Az érzelmek hangjai írásban – az indulatszók az adatbázisban. Női / férfi levél? Az egyórásra tervezett program egy részét interaktívnak szánjuk, játékos tesztlappal, közösen levonható tanulságokkal.  (Kutatásainkat az NKFI – OTKA K 116217 sz. pályázata támogatja.)

16.00–17.00: A Fonetikai Osztály interaktív bemutatója

Helyszín: földszinti előadóterem és szekcióterem

A látogatók elemezhetik és módosíthatják saját beszédük akusztikai szerkezetét.

Az ép és a patológiás beszéd összevetése, hangmintákkal illusztrálva, percepciós tesztekkel kiegészítve.

Egy bemutató keretében illusztráljuk, mik azok a megakadásjelenségek, mi például az „özés”, miért nem stigmatizálandók, és mi is történik ilyenkor a beszédben. A látogatók a saját beszédmintájukban is megfigyelhetik, milyen megakadásjelenségeket produkálnak ők egy-egy beszédszituációban.

Interaktív játék keretében megmutatjuk, hogy az édesanyák miért és miben beszélnek máshogy kisgyermekükhöz, mint a felnőttekhez.

 

Szervező

Nyelvtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Lipp Veronika