Eseménynaptár

FDI-led development and post-crisis diversity in the political economies of the Visegráds

Időpont

2019. november 12., 10:00 óra

Részletek

Jasper Paul Simons (European University Institute): "FDI-led development and post-crisis diversity in the political economies of the Visegráds" (Külföldi beruházások által vezetett fejlődés és a válság utáni sokszínűség a Visegrádi országok politikai gazdaságában)

A politikai gazdaságtan szakirodalma szerint a visegrádi országok ugyanazon gazdasági fejlődési modellel rendelkeznek: egy külföldi (gyártási) beruházástól vezérelt modellt honosítottak meg. A 2007-es válság kitörése után azonban a visegrádi országok eltérő utat választottak gazdaságpolitikájuk szempontjából. Egyrészről Magyarország és Lengyelország alternatív vagy szokatlan gazdasági megközelítést alkalmazott olyan kulcsfontosságú politikai területeken, mint például a pénzügy, az iparpolitika és a jóléti állam. Másrészt a Cseh és a Szlovák Köztársaság nagyrészt fenntartotta vagy akár javította a liberális-internacionalista status quo-t, amely meghatározta az előző időszakot. Az előadás felveti a kérdést, hogy jött létre ez a különbség. Annak a kettős feltételezésnek a alapján, hogy a kapitalista gazdaságokat a győztes és a vesztes csoportok közötti elosztási harcok határozzák meg, és a politika magában foglalja az ezekkel a küzdelmekkel kapcsolatos politikai dilemmákról és kompromisszumokról hozott döntéseket, a magyarázat felhívja a figyelmet különböző aktorok heterogén (sikertelen) politikai mozgósítására. Bár a Visegrádi országokat összehasonlító perspektívába helyezi, a bemutató elsősorban a magyar eset magyarázatára összpontosít. Bemutatja, hogy a politikai és közgazdasági szereplők miként használták ki a gazdasági és politikai elégedetlenséget annak érdekében, hogy átalakítsák a magyar gazdaságot.

Szervező

MTA TK Politikatudományi Intézet

Kapcsolattartó

Kovács Mariann (telefon: 36-1-2246705)