Eseménynaptár

Akadémiai székfoglaló: Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja

Székfoglaló előadás

Időpont

2019. szeptember 17. 14.00-16.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Föld és ember címmel székfoglaló előadást tart Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja.

Az előadás összefoglalója

A Föld és ember közötti viszonyt jellemző fizikai, földtudományi és egyéb természettudományi mennyiségek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az emberiség környezeti hatása jelentős, bár az ember rendelkezésére álló energia csak másodrendű szerepet játszik a földi természeti erők sokaságában. A Földhöz való viszonyulás mindkét véglete: a „Föld mint zsákmány” és a „Föld mint tabu” megközelítés egyaránt elutasítandó. A természet ma is felfogható olyan „ajándéknak”, amelyet az embernek „művelnie és őriznie” kell. A probléma az, hogy a globális fogyasztói társadalom kialakítói minden eszközzel igyekeznek elhomályosítani látásunkat. Még a környezettudományt is kisajátították. A klímamodellek rendeltetése az, hogy az energiapolitikát és a gazdasági megfontolásokat eredményeikkel félrevezessék. A lakóhelyüket szerető (helyhez kötődő) emberek valóságból kiinduló javaslatai helyett a természettől elszakadt (helyhez kevéssé, inkább csak ideológiához kötődő) emberek megvalósíthatatlan rögeszméket és emberellenes nézeteket igyekeznek ránk kényszeríteni. A környezettudomány, a természeti világ védelmének észszerű megközelítése kevesebb politikai ideológiát, helyes természeti erőforrás-gazdálkodást, alapos természettudományi műveltséget és – mindenekelőtt – józan ítélőképességet kíván.

Szervező

MTA Földtudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Burján Balázs (telefon: 36-1-4116350)