Eseménynaptár

'A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közgyűlési programja, könyvbemutató

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közgyűlési programja, könyvbemutató

Időpont

2019. május 20. 13.00-16.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Megnyitó
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Bevezető
Kertész András, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Bollobás Enikő (szerk.): Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas–hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban
A könyvet bemutatja: Fabiny Tibor, az irodalomtudomány kandidátusa

Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl
A könyvet bemutatja: Hegedűs Veronika PhD

Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és korszakküszöb. Klasszikusok a modernség fordulópontján
A könyvet bemutatja: Margócsy István PhD

Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai
A könyvet bemutatja: Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa

Németh, T. Enikő: Implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use. Grammar and pragmatics interacting
A könyvet bemutatja: Prószéky Gábor, az MTA doktora