Eseménynaptár

A változó nyelv kisebbségi finnugor nyelvi közösségekben

Konferencia

Időpont

2018. november 20. 09.30-13.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Finn Akadémia 2012-ben közös pályázatot írt ki a következő témában: The changing linguistic scenery in Finno-Ugric speech communities and its impact on society and culture. A pályázat nyertesei, három magyarországi műhely egymással és finnországi, norvégiai és oroszországi partnerekkel együttműködve próbálták meg feltárni az infokommunikációs fejlődés következtében kialakult nyelvi változásokat. A projektek idén zárultak, a rendezvény eredményeiket szeretné a nagyközönség elé tárni.

A társprojektek egyik érdekessége, hogy kutatásaik interdiszciplinárisak: a finnugrisztika, a szociolingvisztika, a nyelvtipológia és a nyelvtechnológia mind fontos szerepet játszottak a kutatásokban. A projektek egyik fontos célkitűzése volt a digitális revitalizáció, vagyis a veszélyeztetett finnugor nyelvek támogatása számítógépes nyelvi eszközökkel, amelyek a beszélők kisebbségi nyelvi nyelvhasználatát segítik a digitális térben.

Program

Levezető elnök: Sipos Mária (MTA NYTI)

 09:30-09:40 Váradi Tamás (MTA NYTI): Megnyitó

09:40-10:10 Oszkó Beatrix (MTA NYTI): Finnugor nyelvek, finnugor beszélők

10:10-10:40 Németh Szilvia (ELTE): Nyelvi helyzet az északi manysik körében

10:40-11:10 Simon Eszter (MTA NYTI): Automatikus szótárépítés kevés erőforrással rendelkező nyelvekre

11:10-11:40 Ferenczi Zsanett (MTA NYTI): Az elkészült szótárak bemutatása

11:40-12:00 Szünet

12:00-12:30 Pomozi Péter (ELTE): Többnyelvűség a Volga–Káma–Belaja nyelvi areában

12:30-13:00 Salánki Zsuzsa (ELTE), Natalia Kondratieva (Udmurt Állami Egyetem, Udmurt Filológiai, Finnugrisztikai és Újságíró Intézet): Az ELTE-s társprojekt eredményeit összefoglaló könyvek bemutatója (Multilingual practicies in Finno-Ugric communities, Möngyštö marla)

Szervező

MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály

Kapcsolattartó

Lipp Veronika