Eseménynaptár

Mohácstól Brüsszelig. Határon átívelő történész-kutatócsoportok tudományos eredményei

Konferencia

Időpont

2018. november 15. 13.00-16.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A rendezvény az intézet határokon átívelő kutatási projektjei közül két nemzetközi jelentőségű program friss eredményeit mutatja be.

Mohács (1526) közelgő 500 éves évfordulójának előkészítésére, emlékezetpolitikai és kulturális tartalmának meghatározására interdiszciplináris kutatócsoport alakult. A projekt célja, hogy a környezeti rekonstrukció eszközrendszerével és az ismert források újraértelmezésével világosabb kép alakuljon ki a csata lefolyásáról. A kutatások első tanulságai kiterjeszthetők a közép-európai és a balkáni térségre: ezért fontos a Mohácshoz hasonló, sorsfordító csaták szerepének tanulmányozása a nemzeti identitások kialakulásában.

A COURAGE az 1945–1990 közötti közép- és kelet-európai kulturális ellenzék gazdag hagyományának forrásait őrző gyűjteményeket vette számba és tette elérhetővé egy digitális adatbázisban. A kutatás eredményeképpen kibontakoznak az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatai.

Program

13.00–14.15

A Mohács interdisciplináris kutatócsoport új tudományos eredményei 

Az MTA „Kiválósági Központok Támogatása” Mohács-projektjének bemutatása
Fodor Pál, az MTA doktora, főigazgató, MTA BTK 

Lacikonyha és táncmulatság: tényleg a Jagellókon múlott Mohács?
Neumann Tibor, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI

Az ütközet, amelyet kezdettől félremagyaráztak: a mohácsi csata a 16. századi történetírásban
Tóth Gergely, tudományos munkatárs, MTA BTK TTI

A Duna, a mocsár és a Karasica: a mohácsi csatatáj
Pap Norbert, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar)

 

14.45–16.00

Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban. A COURAGE nemzetközi kutatócsoport beszámolója

COURAGE: kulturális ellenállás a szocialista korszakban - egy Horizont2020 kutatás eredményei
Horváth Sándor, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI

Az ellenzékiség kutatásának komparatív módszertana egy nemzetközi projektben
Apor Péter, tudományos munkatárs, MTA BTK TTI

A bölcsészettudomány társadalmi hasznosítása: a COURAGE-projekt javaslatai
Scheibner Tamás, tudományos munkatárs, MTA BTK TTI

Szervező

BTK Történettudományi Intézet

Kapcsolattartók

Fejérdy András (telefon: +36 1 224–6700/4324)

Katona Csaba (telefon: 36-1-2246755)