Eseménynaptár

'Filmklub az Akadémián - Isten veled Görgei!

Filmklub az Akadémián - Isten veled Görgei!

Filmvetítés

A regisztráció lezárult.

Időpont

2018. április 25., 17:30 óra

Helyszín

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Simon Judit: Isten veled Görgei! (2017, 50 perc)

A film Görgei Artúr életét mutatja be és arra keresi a választ, hogyan lett a szabadságharc ünnepelt tábornokából az elbukott forradalom "árulója". Katonai pályára lép, de hamar otthagyja a hadsereget és beiratkozik a prágai egyetemre, hogy vegyésznek tanuljon. 1848-ban, a forradalom kitörésekor azonban csatlakozik az újonnan szerveződő magyar honvédségbe, és ettől kezdve pályája hamar felfelé ível. A film aktualitását adja, hogy 2018. január 30-án volt születésének 200. évfordulója.

A filmvetítés utáni beszélgetés témája lesz a film mellett Prágay János alezredes magyar nyelven korábban soha meg nem jelent, a Tempevölgy sorozatban kiadott, A magyar forradalom című kötete, amelyben Görgei negatívan elfogult, kortárs megítélésének példájával találkozhatunk, valamint a Hermann Róbert által sajtó alá rendezett, Görgei Artúr válogatott írásai. Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848—1915 című dokumentumkötet, amely a  HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó gondozásában látott napvilágot.

A beszélgetés meghívott vendégei:

Simon Judit filmrendező

Csikány Tamás történész, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hermann Róbert történész, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Katona Csaba történész, MTA BTK TTI

Tóbiás Krisztián költő, szerkesztő, Tempevölgy

Szervező

MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály

Kapcsolattartó

Rédey Soma (telefon: 36-1-4116321)