Eseménynaptár

'„Fogadd a koronát…”

„Fogadd a koronát…”

Konferencia

Időpont

2016. november 23. - 10.00 / 2016. november 24. - 16.00 óra között

Helyszín

MTA SZAB-székház
6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Részletek

„Fogadd a koronát…”

Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül

Szeged, 2016. november 23-24-én

 

Az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA SZAB Jogi Szakbizottsága, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében, Szegedért Alapítvány támogatásával 2016. november 23-24-én Szegeden „Fogadd a koronát…” Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül címmel konferenciát tartanak.

A rendezvény vizsgálja a Magyar Királyság utolsó, modern eszközökkel is dokumentált, a sajtó révén számos véleményformáló csoport által értelmezett, művészi alkotások és könnyen sokszorosítható populáris emléktárgyak által megörökített koronázását, ami a Nagy Háború társadalmi valóságába illeszkedett. A konferencia a koronázás rítusát, percepcióit és kontextusát kívánja megvilágítani több tudományterület szempontjából az ezeréves királyság ünnepének és válságának, a rendi hagyományok és reformelképzelések változó kereteinek, a múltpercepcióknak, jövőképeknek mentén. Tárgyalja a magyar király jogállását és a koronázás közjogi jelentőségét. Kitér a koronázás felekezeti olvasataira és eltérő vallási előképeire, a koronázás irodalmi értelmezéseire és művészeti ábrázolásaira. Foglalkozik a reprezentáció, a propaganda és az emlékezet kérdéskörével. A rendezvény külön hangsúlyt fektet a szimbolikus politika felekezeti értelmezéseire.

A konferencia fővédnöke Habsburg György, Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövet. Előadóink a szervező intézmények mellett több akadémiai intézetből, bölcsész és jogtörténeti egyetemi műhelyből érkeznek.

 

A szegedi konferencia részletes programja alább olvasható.

A rezüméfüzet itt tölthető le.

 

 

Első nap

  1. november 23.

 

 

Megnyitó

Szegedi Városháza díszterme, Széchenyi tér 10-12., 6720 Szeged

(10.00 -10.30)

 

Köszöntők

Prof. Dr. Karsai Krisztina, az SZTE rektorhelyettes asszonya, osztrák tiszteletbeli konzul

Dr. Kozma József, Szeged M.J.V. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke

Habsburg Eilika főhercegné

 

Pécsi Gusztáv – ifj. Buchner Antal: Koronázási király-himnusz

Előadja: Kovács Botond trombita, Nagy Hunor trombita, Farkas Ákos kürt, Kedves Gergő harsona, Masa Richárd tuba

 

Plenáris szekció

Szegedi Városháza díszterme, Széchenyi tér 10-12., 6720 Szeged

(10.30 -12.25)

Elnököl: Barna Gábor

10.30-10.50 Landgraf Ildikó: „Vívjon ki békét győzelmes karod” IV. Károly és az utolsó koronázás emléke a magyar populáris olvasmányokban és hatásuk a szóbeli hagyományokra

10.50-11.10 Marjanucz László: IV. Károly trónra lépésének nemzetközi visszhangja

11.10-11.30 Rosselli, Alessandro: The Coronation of Habsburg' Charles (1916) in some Exemples of Contemporary Italian Press

11.30-11.45 Szünet

11.45-12.05 Gerő András: Meghalt a király, éljen a király! Múltpercepció és jövőkép Magyarországon az 1916-os trónváltozáskor

12.05-12.25 Szabó István: Történeti alkotmányunk és az 1921-es trónfosztó törvény

 

13.45 Kiállítás megnyitó

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára, 6722 Szeged, Ady tér 10.

Koronázási emlékek. Királykoronázás és patriotizmus a populáris kultúrában c. időszaki kiállítás megnyitója

Megnyitja: Szajbély Mihály, az SZTE BTK dékánja és Pál József, egyetemi tanár

Hol vagytok magyarok (Szent István ének)

előadja kobozkísérettel: Benyó-Korcsmáros Réka népdalénekes

 

Szekciók

MTA SZAB székház, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

(14.30-19.00)

 

A szekció: „Fejére arany koronát helyeztél” – a rítusról

SZAB Székház, Díszterem

Elnököl: Landgraf Ildikó

14.30-14.50 Barna Gábor: A koronázási szertartás vallási hátteréről és változó rítusairól

14.50-15.10 Ságvári György: Ornátusban, mundérban, díszmagyarban Viseleti reprezentáció IV. Károly koronázásán

15.10-15.30 Hegedűs András: „Nincsen hatalom, csak Istentől.” A királyavatás szertartása, különös tekintettel az 1916. évi koronázásra

15.30-15.40 Vita

15.40-16.00 Szünet

16.00-16.20 Windhager Ákos: IV. Károly koronázási miséje Zenei reprezentáció és kulturális emlékezet

16.20-16.40 Steinmacher Kornélia Nóra: A napsugaras királyné árnyéka

16.40-17.00 Klestenitz Tibor: IV. Károly koronázása a katolikus sajtó tükrében

17.00-17.20 Oláh János: „Megelőlegezed neki a jó áldását, fejére arany koronát helyezel.” IV. Károly koronázása a zsinagógai szónoklatokban

17.20-17.40 Kis Olívia: IV. Károly koronázása a zsinagógai liturgia tükrében

17.40-18.00 Vita

 

B szekció: Jövőképek és remények a koronázás körül

SZAB Székház, II. em. 217. terem

Elnököl: Maczó Ferenc

14.30-14.50 Kovács Gergely: Égi, földi koronázás Károly és Zita az életszentség királyi útján

14.50-15.10 Glässer Norbert: Várakozások és megerősítések között A történetiség rendje és a haladás gondolata IV. Károly koronázásának és uralkodói megnyilatkozásainak neológ izraelita sajtóértelmezéseiben

15.10-15.30 Falusi Norbert: A „remény” koronázása Erdélyben az 1916-os magyar-román fegyveres összecsapást követően

15.30-15.40 Vita

15.40-16.00 Szünet

16.00-16.20 Horváth Csaba: „Az új király a jogegyenlőség fölött őrködjék” Szociáldemokraták a Monarchia jövőjéről

16.20-16.40 Vita

 

C1 szekció: A koronázás alkotmány- és jogtörténeti kérdései

SZAB Székház, 110. terem

Elnököl: Szabó István

14.30-14.50 Mezey Barna: Király és fejedelem – eltérő hatalmi legitimációk

14.50-15.10 Beke-Martos Judit – Képessy Imre: Koronázás a világháború árnyékában – IV. Károly trónra lépése, mint az alkotmányos rend fenntartásának elengedhetetlen mozzanata

15.10-15.30 Antal Tamás: Szilágyi Dezső nézetei a királyról és az alkotmányos kormányzásról

15.30-15.40 Vita

15.40-16.00 Szünet

Elnököl: Mezey Barna

16.00-16.20 Koncz Ibolya Katalin: az utolsó magyar királyné közjogi jogai és kötelezettségei

16.20-16.40 Képes György: A magyar királyok tiszteleti jogai, különös tekintettel a címeikre

16.40-17.00 Petrasovszky Anna: A király egyházkormányzati ideológiai megalapozása a 18-19. század során

17.00-17.10 Vita

17.10-17.30 Szünet

Elnököl: Homoki-Nagy Mária

17.30-17.50 Bató Szilvia: „...bűntett alanyát nem képezheti...” A király jogállásának büntetőjogi vonatkozásai a régi magyar büntetőjogban

17.50-18.10 Gedeon Magdolna: A királyi ércmonopólium Magyarországon

18.10-18.30 Varga Norbert: Közjogi vita a magyar király állampolgársága körül

18.30-18.50 Balogh Elemér: A „király” az Alkotmánybíróság határozataiban 

18.50-19.00 Vita

 

Filmvetítés

SZAB Székház, Díszterem

19.00 A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában

Ismeretterjesztő film az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legfontosabb felfedezéseiről

Rendezte: Bárány Krisztián és Bárány Dániel

Filmvetítés és beszélgetés Dr. Pálffy Gézával, az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjével. A beszélgetést Katona Csaba vezeti.

 

 

Második nap

  1. november 24.

 

Szekciók

MTA SZAB székház, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

(9.00-14.00)

 

A1 szekció: Felekezeti előképek

SZAB Székház, 110. terem

Elnököl: Frauhammer Krisztina

9.00-9.20 Rákossy Anna: Múlt és jelen a koronázási misén Az utolsó magyar király koronázásakor használt kelyhek

9.20-9.40 Lakatos Adél: Zita királyné mesélő trónszéke Az 1916-os királykoronázás Kalocsán őrzött relikviája

9.40-10.00 Cselényi István Gábor: Mária Terézia és a görög katolikus egyház

10.00-10.10 Vita

10.10-10.30 Szünet

 

A2 szekció: Koronázás és politikum

SZAB Székház, 110. terem

Elnököl: Simon András

10.30-10.50 Ligeti Dávid: Hadtestparancsnokból Legfelsőbb Hadúr IV. Károly a Nagy Háború harmadik évében

10.50-11.10 Sipos József: IV. Károly utolsó kormányalakítási tárgyalásai 1918 október végén és a pártok

11.10-11.20 Vita

11.20-11.40 Szünet

11.40-12.00 Cora Zoltán: IV. Károly megkoronázásának visszhangjai Nagy-Britanniában

12.00-12.20 Gulyás László: IV. Károly kísérlete a Nagy Háborúból történő kilépésre: A Sixtus-ügy

12.20-12.40 Zima András: A koronázás szekuláris és vallásos cionista sajtóolvasatai

12.40-13.00 Vita

 

B szekció: Muzealizálás, közösségi emlékezet

SZAB Székház, Díszterem

Elnököl: Deák Ágnes

9.00-9.20 Závodi Szilvia: Az utolsó királykoronázás propagandájának tárgyi emlékei

9.20-9.40 Ivancsó István: Boldog IV. Károly királyunk koronázásának s élete eseményeinek reminiszcenciái a magyar görög katolikus dokumentáció tükrében

9.40-10.00 Bíró Ákos: A Károly Csapatkereszt megalapítása és jelentősége IV. Károly uralkodása idején és a világháborút követő években

10.00-10.10 Vita

10.10-10.30 Szünet

10.30-10.50 Kelemen Zoltán: IV. Károly koronázása Krúdy Gyula riportjainak, emlékezéseinek tükrében

10.50-11.10 Jakab Albert Zsolt: A millennium és az utolsó koronázás emlékezete A királyhűség narratívumai és emlékezési alakzatai Kolozsváron

11.10-11.30 Mód László: IV. Károly trónralépésének helyi percepciói – Csongrád megyei példák

11.30-11.40 Vita

11.40-12.00 Szünet

12.00-12.20 Maczó Ferenc: Erzsébet örökében Zita királyné emlékezete

12.20 -12.40 Vér Eszter Virág: „… bizonyos reprezentatív kötelességeket teljesített, végtelen női tapintattal…” A királynéi szerepkör „realizálódása” a 19. század második felében

12.40-13.00 Vajda András: Az utolsó magyar király emlékezetének kultiválása a világhálón

13.00-13.20 Vita

 

C szekció: A Habsburg-múlt emlékezeti kánonjai

SZAB Székház, II. em. 217. terem

Elnököl: Pál József

9.00-9.20 A. Gergely András: Politikai konzervativizmus és mentális magatartás-modellek a reform, ünnep és lojalitás értékrendjében

9.20-9.40 Lányi Gusztáv: A Magyar Szent Korona és IV. Károly a „Szakrális Köztársaság” utópiája Történelmi szociálpszichológiai elemzés

9.40-10.00 Miklós Péter: A legitimista Mindszenty József

10.00-10.10 Vita

10.10-10.30 Szünet

10.30-10.50 Pallagi Mária: Ferenc József 2016 – Mítosz és valóság

10.50-11.10 Kovács Anita: A király nyomában Ferenc József szegedi emlékezete

11.10-11.30 Klamár Balázs: Gödöllő és Erzsébet Egy kultusz és rítus társadalmi beágyazottsága

11.30-11.50 Vita

 

13.30 Zárszó

SZAB Székház, Díszterem

 

Szervezők

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék