Eseménynaptár

Íráshibáktól a nyelvjárásokig: a latin nyelv területi változatainak nyomában

Előadás

Időpont

2016. november 8., 14:00 óra

Helyszín

MTA Székház - Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A 2006-tól az OTKA, majd 2015-től az MTA Lendület programjának támogatásával épülő Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa (http://lldb.elte.hu/) a Római Birodalom feliratainak vulgáris latin nyelvi anyagát dolgozza fel azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a szélesebb értelemben vett császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának az eddiginél alaposabb megismerése és a feltárt nyelvföldrajzi tagolódások többrétű vizualizálása.

A prezentációval egybekötött előadás során az MTA Nyelvtudományi Intézet ’Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának (vö. http://www.nytud.hu/oszt/finnugor/indexlendulet.html) tagjai, Adamik Béla, Barta Andrea és Gonda Attila, Zelenai Nóra adatgyűjtő munkatárs közreműködésével bemutatják az adatgyűjtő csapattal együtt végzett adatgyűjtés, adatrögzítés és adatbázis építés komplex folyamatait, interdiszciplináris eljárásait, valamint az adatbázisban rögzített adathalmazok strukturális elemzésének és nyelvészeti, dialektológiai kiértékelésének módszereit és eredményeit.

Az előadás során így végigkövethetővé válik az a feltáró s egyben oknyomozó jellegű út, amelyet végigjárva a latin nyelvjárások kutatója eljuthat az egykor élt emberek feliratos szövegeiben fellelhető különféle hibák puszta kigyűjtésétől a római provinciák nyelvi sajátosságainak leírásán keresztül egészen addig, hogy felderíthesse a kései latin nyelv területi fejlődésének eddig homályban maradt folyamatait, amelyek végül az újlatin vagy román nyelvek kialakulásához vezettek.

 

Előadók:

A „Lendület” Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportja – Adamik Béla (vezető kutató), Barta Andrea, Gonda Attila és Zelenai Nóra

Szervező

Nyelvtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Hegedűs Veronika (telefon: 36-1-3214830-177)